Sto procent skuteczności? Przełomowa terapia zredukowała guzy u wszystkich pacjentów z tym rakiem

2022-06-07 11:53

Nowa terapia nowotworowa daje obiecujące wyniki u pacjentów chorych na raka odbytnicy. Naukowcy są zaskoczeni skutecznością jej działania i mają nadzieję, że dzięki niej uda się uratować wiele ludzkich istnień. Wyniki analiz zostały opublikowane w "New England Journal of Medicine".

rak odbytnicy
Autor: Getty Images

Nowa metoda leczenia raka odbytnicy nadzieją dla chorych?

Chemioterapia neoadjuwantowa i radioterapia oraz chirurgiczna resekcja odbytnicy to standardowe leczenie miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Część przypadków raka odbytnicy jest spowodowana tzw. niedopasowaniem niedoboru naprawy. Zjawisko to odnosi się do komórek, które zawierają mutacje (zmiany) w określonych genach.

Ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że tego typu rak jelita grubego reaguje na blokadę receptora zwanego receptorem programowanej śmierci 1 (PD-1), naukowcy postawili hipotezę, że blokada tych "punktów kontrolnych receptora" może być skuteczna u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy z niedoborem naprawy niedopasowania.

Nowa terapia, wykorzystująca eksperymentalne podejście, spowodowała całkowitą remisję nowotworu u wszystkich uczestników badania. Jej zastosowanie u pacjentów z zaawansowanym rakiem odbytnicy wyeliminowało potrzebę chemioterapii, radioterapii lub operacji w celu usunięcia dużych części okrężnicy.

Rak jelita grubego

Chemioterapia i operacja okazały się zbędne

Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym pacjentom z gruczolakorakiem odbytnicy w stadium II lub III z niedoborem naprawy niedopasowania, przez okres 6 miesięcy co trzy tygodnie podawano monoklonalne przeciwciało anty-PD-1. Po jej zakończeniu planowano zastosowanie standardowej chemioradioterapii i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Pacjenci, u których uzyskano całkowitą odpowiedź kliniczną po zakończeniu leczenia dostarlimabem, nie wymagali chemioradioterapii i operacji. 

Leczenie dostarlimabem ukończyło 12 pacjentów. Pozostawali oni pod obserwacją przez co najmniej 6 miesięcy. U wszystkich tych osób wystąpiła całkowita odpowiedź kliniczna, a obecności guza nie wykryto w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, tomografii emisyjnej 18 F-fluorodeoksyglukozy z pozytonami, ocenie endoskopowej, badaniu palpacyjnym odbytnicy ani w biopsji.

W chwili publikacji raportu żaden pacjent nie był poddawany chemioradioterapii, ani nie przeszedł operacji, a podczas obserwacji (zakres od 6 do 25 miesięcy) nie zgłoszono żadnego przypadku progresji lub nawrotu choroby. Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych stopnia 3. lub wyższego.

Miejscowo zaawansowany rak odbytnicy z niedoborem naprawy niedopasowania był bardzo wrażliwy na blokadę PD-1. Konieczna jest dłuższa obserwacja, aby ocenić czas trwania odpowiedzi.

Wyniki te są obiecujące i dają nową nadzieję dla wielu pacjentów. Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie wśród mężczyzn i drugim u kobiet. Choć ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, pierwsze badanie kolonoskopii powinny wykonać osoby już po 35. roku życia.