Komisarka Praw Człowieka Rady Europy apeluje o wykonanie wyroków ETPC

2020-02-13 11:29

Komisarka Praw Człowieka Rady Europy skierowała 11 lutego do Komitetu Ministrów RE szereg rekomendacji dot. niewykonania przez Polskę trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce. Od ponad dekady Polska nie realizuje zobowiązań wynikających z trzech przegranych spraw dot. przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej – Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce.

Komisarka Praw Człowieka Rady Europy apeluje o wykonanie wyroków ETPC
Autor: Materiały prasowe

Komisarka przypomina polskim władzom o swojej wcześniejszej rekomendacji dot. legalizacji aborcji w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia kobiet, jak też wolności od nieludzkiego traktowania.

Jak podkreśla dyrektorka Federacji Krystyna Kacpura: „Od wielu lat monitorujemy wykonanie wyroków ETPCz i  obserwujemy brak ich realizacji. W dalszym ciągu prawo nie jest wykonywane, kobiety mają coraz trudniejszy dostęp do legalnej aborcji. Procedura odwoławcza  nie spełnia swojego zadania. Mimo naszych wielu monitów,  brakuje reakcji ze strony rządowej.”

Zbieżność ze stanowiskiem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Diagnoza i rekomendacje Komisarki Praw Człowieka Rady Europy są zbieżne ze stanowiskiem Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, i obejmują następujące postulaty:

 • wprowadzenie dla szpitali jasnej, skutecznej i jednolitej procedury określającej dostęp do legalnej aborcji,
 • praktyczne informacje dla pacjentek uprawnionych do terminacji ciąży co do wymogów prawnych, w szczególności w przypadku ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego,
 • uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu do Rzecznika Praw Pacjenta,
 • zwalczanie stereotypów płciowych i stygmatyzacji aborcji, które mogą utrudniać dostęp do opieki okołoaborcyjnej,
 • monitorowanie i upublicznianie liczby, dostępności i lokalizacji szpitali wykonujących terminację ciąży, jak też świadczeniodawców odmawiających z powodu klauzuli sumienia,
 • monitorowanie, zbieranie i upublicznianie danych o stosowaniu klauzuli sumienia przy odmowach legalnej aborcji,
 • oszacowanie liczby pozaustawowych aborcji i migracji aborcyjnych.

Główne problemy identyfikowane zarówno przez Federację, jak i Komisarkę Praw Człowieka

 • oficjalne statystyki o terminacjach ciąży wskazują na nieskuteczną implementację obecnego prawa;
 • procedura sprzeciwu nie jest skutecznym mechanizmem do egzekwowania prawa do legalnej aborcji i badań prenatalnych;
 • odmowy motywowane ideologicznie i niewykonywanie prawa utrudniają dostęp do legalnej aborcji;
 • pacjentki nie są informowane o możliwościach skorzystania z przysługującego prawa do terminacji ciąży;
 • kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia nie są należycie realizowane.

Szczegóły i raporty Federacji do Komitetu Ministrów Rady Europy, który monitoruje wykonanie wyroków dostępne są tutaj.