Kajetany: 15 rocznica otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

2018-05-23 14:41

22 maja mija 15 rocznica otwarcia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Po siedmiu latach gromadzenia – głównie własnych, wypracowanych środków przez zespół kierowany przez  prof.  Henryka  Skarżyńskiego – zostało  wybudowane i oddane do użytku Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Biopsja: rodzaje biopsji i przebieg badania
Autor: Getty Images
WHC z lotu ptaka
Autor: materiały prasowe

W maju 2003 r. było gotowe do przyjęcia pierwszych pacjentów. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce podczas VII Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej.

Szczególna misja Centrum od początku była związana z szansami i aspiracjami w zjednoczonej Europie. Program kliniczny obejmował szeroką współpracę z praktycznie wszystkimi krajami europejskimi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy u osób jąkających się, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

W ciągu minionych 15 lat prof. Henryk Skarżyński uruchomił kilkadziesiąt pionierskich programów wszczepienia nowych implantów słuchowych przeprowadzając m.in: pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego do ucha środkowego, pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, pierwsze w Polsce zastosowanie implantu i aparatu w jednym uchu (System Duet), pierwsze w świecie bilateralne wszczepienie implantów do pnia mózgu.

Tu także zastosowano po raz pierwszy w Polsce system aparatu i implantu typu SRA, jedno z pierwszych na świecie wszczepień najnowszych implantów ucha środkowego i wewnętrznego - system CODACS, pierwszą w Polsce operację wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pierwsze w świecie wszczepienie implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler, pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej operację wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ, oraz pierwsze w Polsce i równolegle z pięcioma innymi ośrodkami na świecie, wszczepienie implantów słuchowych typu Cochlear OSIA OSI100.

Obecnie pacjenci, lekarze, naukowcy, studenci mają do dyspozycji ponad 20 tys. m2 powierzchni, na której znajduje się m.in.: 6 sal operacyjnych, kilkadziesiąt gabinetów diagnostycznych, w których przyjmuje się dziennie kilkuset pacjentów, 2 studia multimedialne pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, a także Centrum Edukacyjne.

W przychodniach Centrum otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.

Dziennie w Centrum, od ponad 15 lat, przeprowadzanych jest około 60-70 operacji poprawiających słuch - najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 6 500 implantów słuchowych, co sytuuje ośrodek w czołówce światowej. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad 3,5 mln osób. Placówka  daje pracę ponad 450 pracownikom.