Idziesz na imprezę sylwestrową? Lepiej sprawdź zalecenia GIS

2021-12-30 8:43

Celem rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację imprez sylwestrowych i noworocznych. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dt. rekomendowanych przez GIS zasad.

osoby podczas imprezy sylwestrowej
Autor: Getty Images

GIS zaleca powołanie lub delegowanie osoby bądź zespołu, który będzie odpowiadać za zachowanie ustalonych procedur. Co więcej, osoba bądź grupa powinna pozostawać w kontakcie z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną przed, w trakcie oraz po imprezie.

Dodatkowo Inspektorat Sanitarny rekomenduje zapewnienie procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia – osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z klientem, powinny mieć aktualny paszport covidowy (aktualny certyfikat szczepień, status ozdrowieńca nie starszy niż 180 dni).

Rekomendacje instytucji obejmują także obowiązek noszenia maseczek przez wszystkich pracowników wydarzenia, częstej dezynfekcji dłoni, udostępniania środków do dezynfekcji w ogólnodostępnych miejscach czy zapewnienia pojemników na zużyte odpady takie jak maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Organizator wydarzenia ma stosować się do aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ma także zadbać o weryfikację osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19. W przypadku zaszczepionych - skanowania kodów QR na wejściu. Osoby niezaszczepione powinny przedstawić wyniki testu na koronawirusa nie starszy niż 48 godzin od wejścia na teren imprezy.

GIS nie zapomina także o zachowaniu odległości pomiędzy uczestnikami i osobami zaangażowanymi w realizację wydarzenia. Wykonawcy i artyści w trakcie występów, tam, gdzie będzie to możliwe, powinni zachować odległość co najmniej 1,5 metra pomiędzy sobą. Narzędzia służące charakteryzacji, jeśli nie są jednorazowe, powinny być zdezynfekowane przed użyciem.

Pracownicy ochrony i bileterzy mają być wyposażeni w maseczki, środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe. Ochrona winna regularnie dezynfekować ręce, podobnie jak uczestnicy imprezy na wejściu do obiektu lub na teren imprezy. Ustawienie kolejek powinno odbywać się z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra.

Główny Inspektor Sanitarny przypomina także o wietrzeniu/wentylowaniu pomieszczeń, zwiększonej częstotliwości sprzątania i dezynfekcji toalet (minimum raz na godzinę). Używanie nadmuchowych suszarek do rąk jest zakazane. Zalecenia GIS obejmują również korzystanie z wind – zalecone tylko dla rodzin z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, seniorów i kobiet w ciąży.

Wszelkie posiłki dla artystów i obsługi powinny być serwowane z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego. W przypadku imprez plenerowych GIS przypomina o obowiązku zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami oraz zakrywaniu ust i nosa.