GIF zapowiada problemy z lekami przeciwbólowymi. Będą braki w aptekach?

2023-11-16 11:29

GIF zapowiada problemy z lekami przeciwbólowymi. Będą braki w aptekach?
Autor: Getty Image GIF zapowiada problemy z lekami przeciwbólowymi. Będą braki w aptekach?
Poradnik Zdrowie - Warzywa

W obliczu narastającego kryzysu w dostępie do niezbędnych medykamentów Główny Inspektor Farmaceutyczny bije na alarm: pacjenci w całej Polsce mogą napotkać poważne trudności w zdobyciu kluczowych leków przeciwbólowych. Wśród nich znajdują się popularne środki zawierające tramadol i paracetamol, których wstrzymania w obrocie zaczynają budzić poważne zaniepokojenie zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów.

Leki przeciwbólowe. Szykują się problemy z dostępnością w aptekach

Ta niespodziewana przeszkoda w łańcuchu dostaw zagraża zdrowiu i dobrostanowi tysięcy osób, wymagając niezwłocznych działań i koordynacji na najwyższym szczeblu sektora farmaceutycznego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał ostrzeżenie dotyczące potencjalnych problemów z dostępnością niektórych leków przeciwbólowych opartych na tramadolu i paracetamolu. Zgłoszenia wstrzymań w obrocie tych produktów leczniczych są coraz częstsze, co rodzi obawy o ich dostępność na rynku polskim.

GIF przygotował szczegółową analizę, która powstaje na podstawie danych z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, hurtowni oraz informacji od podmiotów odpowiedzialnych. W raporcie zauważono, że w ostatnim tygodniu liczba wystawianych recept dla większości substancji z grupy antybiotyków nieznacznie zmalała, pomimo wzrostu zapotrzebowania na leki antybiotykowe w formie dla dorosłych w porównaniu do roku poprzedniego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) apeluje o rozwagę

GIF podkreśla potrzebę rozważnego przepisywania i używania antybiotyków. Taki postępowanie może pomóc w zapobieganiu niedoborom leków na rynku, szczególnie w sezonie infekcyjnym.Odpowiedniki i Zamienniki Dostępne

W związku z problemami z dostępnością leków zawierających tramadoli hydrochloridum + paracetamolum GIF wskazuje, że dostępne są odpowiedniki i zamienniki, co powinno zapewnić kontynuację farmakoterapii dla pacjentów. Inspektorat zaznacza, że takie rozwiązania są często niezbędne w celu zachowania ciągłości leczenia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) informuje o niedoborach leku z olanzapiną

GIF informuje również o problemach z dostępnością produktów leczniczych zawierających olanzapinę. Mimo niedawnych dostaw leku w formie proszku i rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dostępna ilość nie jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania wszystkich pacjentów.

Główny Inspektor Farmaceutyczny apeluje do wszystkich uczestników rynku o współpracę w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności leków. Jest to szczególnie istotne w obliczu rosnącego zapotrzebowania oraz obecnych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw.

Problemy z dostępem do kluczowych leków przeciwbólowych i antybiotyków stanowią wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Działania GIF oraz współpraca wszystkich uczestników rynku są kluczowe w celu zapewnienia ciągłości leczenia i opieki nad pacjentami.