Dlaczego inteligencja emocjonalna zanika?

2021-12-28 12:18

Inteligencja emocjonalna składa się z czterech czynników: dobrego samopoczucia, samokontroli, emocjonalności i towarzyskości. Z niedawnej metaanalizy wynika, że dostęp do technologii wiąże się z pogorszeniem tych aspektów. Wyniki zostały opublikowane w najnowszym wydaniu "Journal of Personality".

inteligencja emocjonalna
Autor: Getty Images

Inteligencja emocjonalna to złożony konstrukt składający się z czterech czynników. Czynnik dobrostanu obejmuje pozytywną samoocenę, a także poczucie szczęścia i optymizmu. Czynnik samokontroli obejmuje zdolność do regulowania własnych uczuć, w tym emocji, stresu i impulsów. Czynnik emocjonalności obejmuje umiejętności do dostrzegania uczuć własnych i innych oraz zdolność do odczuwania empatii. Czynnik towarzyskości obejmuje zdolność do efektywnego komunikowania się, wywierania wpływu na innych i budowania więzi społecznych.

Nowe badanie przedstawia metaanalizę pokazującą spadający poziom inteligencji emocjonalnej u studentów w badaniach, które prowadzono w latach 2001-2019.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do psychologa?

Badacze starali się ustalić, czy zmiany na poziomie społecznym zbiegły się ze zmianami cech inteligencji emocjonalnej u młodych dorosłych.

Odkryto, że w okresie od 2001 do 2019, czas był negatywnie powiązany z trzema aspektami inteligencji emocjonalnej: samopoczuciem, samokontrolą i emocjonalnością. Autorzy przeprowadzili także dodatkowe analizy pokazujące, że dostęp do technologii w każdym z krajów był związany z niższym poziomem dobrostanu i samokontroli.

Autorzy spekulują, że szybki rozwój technologii oraz częste korzystanie z mediów społecznościowych przez młodych dorosłych mogą być odpowiedzialne za niektóre spadki inteligencji emocjonalnej. 

„Osobiste interakcje społeczne zapewniają większe możliwości emocjonalnej bliskości i więzi w porównaniu z komunikacją online, co jest problematyczne, jeśli ludzie zastępują kontakt osobisty komunikacją online” - mówili badacze.

Zmiany w społeczeństwie w ciągu ostatnich dwóch dekad mogą być również odpowiedzialne za pokoleniowe spadki empatii i zwiększenie depresyjnych i lękowych objawów oraz zaburzeń nastroju, samobójstw oraz myśli i prób samobójczych.

Źródło: 

College students in the western world are becoming less emotionally intelligent: A cross-temporal meta-analysis of trait emotional intelligence, Mahreen Khan, Amirali Minbashian, Carolyn MacCann, https://doi.org/10.1111/jopy.12643, dostęp: 28.12.2021

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki