Czy pandemia mogła zmienić twoją osobowość? Naukowcy to sprawdzili

2022-09-29 11:02

Cechy osobowości są stosunkowo odporne na presję środowiskową, ale pandemia COVID-19 mogła je zmienić, zwłaszcza u młodych dorosłych - tak wynika z badania opublikowanego w tym tygodniu w czasopiśmie "PLOS ONE".

osobowosc
Autor: Getty Images

Czy pandemia zmieniła naszą osobowość?

Wcześniejsze przeglądy nie dostarczyły dowodów na to, że stresujące wydarzenia, takie jak trzęsienia ziemi i huragany miały wpływ na zbiorową zmianę osobowości w społeczeństwie. Jednak pandemia koronawirusa dotknęła cały świat i prawie każdy aspekt życia.

W nowym badaniu naukowcy wykorzystali oceny osobowości 7109 osób zapisanych do internetowego badania Understanding America Study.

Badacze porównali pięcioczynnikowe cechy osobowości modelu — neurotyczność, ekstrawersję, otwartość, ugodowość i sumienność — między pomiarami przed pandemią (maj 2014 — luty 2020) z ocenami z wczesnego okresu pandemii (marzec — grudzień 2020) i później (2021-2022). W sumie przeanalizowano 18 623 ocen. 

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do psychologa?

Zaskakujące wyniki obserwacji

Odnotowano stosunkowo niewiele zmian między cechami osobowości sprzed pandemii z cechami osobowości w 2020 r. Zaobserwowano jedynie spadek neurotyzmu. Jednak, gdy porównano dane z lat 2021-2022 z cechami osobowości przed pandemią, zauważono spadek ekstrawersji, otwartości, ugodowości i sumienności.

Zmiany te były zależne od wieku. Młodsi dorośli wykazywali zwiększoną neurotyczność oraz zmniejszoną ugodowość i sumienność. Najstarsza grupa dorosłych nie wykazała istotnych statystycznie zmian cech osobowości.

Autorzy konkludują, że jeśli te zmiany są trwałe, sugeruje to, że stresujące wydarzenia w całej populacji mogą nieznacznie nagiąć trajektorię osobowości, szczególnie u młodszych dorosłych.

Autorzy badania podsumowują, że „na początku pandemii nastąpiła ograniczona zmiana osobowości, ale uderzające zmiany zaczęły się w 2021 r. (...) Osobowość młodych dorosłych zmieniła się najbardziej, z wyraźnym wzrostem neurotyzmu i spadkiem ugodowości i sumienności. Dorośli stali się bardziej bardziej podatni na stres, mniej chętni do współpracy, mniej zdolni do zaufania, mniej powściągliwi i mniej odpowiedzialni”.

Czym jest osobowość?

Osobowość ma każdy z nas, jest ona traktowana jako wzorzec różnych cech psychicznych: myślenia, zachowania i odczuwania, które odróżniają nas od siebie. Osobowość to także sposób reagowania na otaczające środowisko. 

Czy osobowość można zmienić?

Osobowość może się zmienić - niestety - w negatywny sposób. Zazwyczaj dzieje się tak w efekcie doświadczenia drastycznych wydarzeń w życiu, a także w wyniku długotrwałego narażenia na stres lub lęk. Do zmiany osobowości może też dojść w efekcie chorób psychicznych. Zmiany te mogą mieć różne podłoże, np. genetyczne lub środowiskowe.