Chłopiec czy dziewczynka? Naukowcy znaleźli korelacje między proporcją płci przy urodzeniu a zanieczyszczeniami

2021-12-20 13:38

Duże badanie przeprowadzone przez naukowców wykazało potencjalne powiązania między określonymi zanieczyszczeniami a proporcjami urodzonych dzieci płci męskiej i żeńskiej.

zbliżenie na USG ciąży
Autor: Getty Images

Stosunek płci wśród urodzeń (SRB) wskazuje na nieco większy odsetek chłopców w porównaniu do całkowitej liczby noworodków. Oczywiście zwykle różni się w zależności od regionu geograficznego, jakich dotyczą analizy. W nowym badaniu przeprowadzonym na dużą skalę naukowcy starali się przetestować nowe hipotezy mające na celu zbadać związki między domniemanymi czynnikami egzogenicznymi a SRB.

Wykorzystano do tego dwa bardzo duże zbiory danych. Jeden z zestawów obejmował ponad połowę populacji Stanów Zjednoczonych przez ponad 8 lat, a drugi całą populację Szwecji przez ponad 30 lat. Po przetestowaniu ponad 100 hipotez eksperci wykazali, że żaden zestaw danych nie zawierał dowodów na to, że SRB zmieniał się sezonowo lub w odpowiedzi na zmiany temperatury otoczenia.

Jednak naukowcom udało się ustalić, że zwiększone poziomy różnorodnych zanieczyszczeń powietrza i wody wiązały się z niższymi stosunkami płci przy urodzeniu.

Czy można wybrać płeć dziecka?

Niektóre czynniki egzogenne ogólnie uważane za toksyny środowiskowe okazały się w przeprowadzonych analizach indukować wyższe SRB. Porównanie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w Stanach Zjednoczonych i Szwecji obejmowało m.in. mierzenie 4 składników powietrza: dwóch rodzajów cząstek stałych, dwutlenku siarki i dwutlenek azotu.

Dzięki pomiarom środowiskowym każdego zestawu danych okazało się, że Szwecja cieszyła się zarówno mniejszymi odchyleniami, jak i niższymi średnimi wartościami zmierzonych stężeń substancji w powietrzu.

W oparciu o zestaw danych z USA naukowcy byli w stanie potwierdzić wyniki wielu wcześniejszych badań dotyczących związku między SRB a czynnikami egzogennymi. W szczególności dane sugerują, że pierwiastki takie jak glin (Al) w powietrzu, chrom (Cr) w wodzie i całkowita rtęć (Mg) podnoszą SRB, podczas gdy ołów (Pb) w glebie wydaje się powiązany z obniżonym SRB. W przypadku PCB (polichlorowanych bifenyli), co do których literatura podaje sprzeczne dowody, stwierdzono pozytywną korelację z SRB.

Grupa badaczy przetestowała także powiązania między dwoma stresującymi wydarzeniami w USA, - huraganowi Katrina i strzelaniną w Virginia Tech a SRB. Naukowcy byli w stanie zidentyfikować istotne powiązania tylko w przypadku strzelaniny Virginia Tech — SRB była niższa niż oczekiwano 34 tygodnie po zdarzeniu.

Autorzy analiz podkreślają, że kolejne badania powinny dotyczyć walidacji powiązań między SRB a czynnikami środowiskowymi, które w wiarygodny sposób przewidują niekorzystne skutki dla zdrowia publicznego dla niektórych subpopulacji.

Źródło:

Observable variations in human sex ratio at birth, online: https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009586, dostęp 20.12.2021