Bartłomiej Chmielowiec nowym Rzecznikiem Praw Pacjenta

2017-11-14 12:14 Magdalena Gajda

Od 1 listopada br. nowym Rzecznikiem Praw Pacjenta został Bartłomiej Chmielowiec, radca prawny oraz specjalista ds. zarządzania i informatyki. Zastąpił on pełniącą tę funkcję od 2009 r. Krystynę Barbarę Kozłowską.

Dla kogo Rzecznik Praw Pacjenta?

Pierwsze postulaty środowiska chorych o powołanie osoby, która występowałaby w obronie ich praw i zapewniała pomoc tym, którzy ucierpieli w efekcie błędów medycznych zgłosiło w 2001r. Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere" (z łac. po pierwsze nie szkodzić). Organizacja przygotowała specjalny projekt ustawy obywatelskiej określającej zakres obowiązków i zadań Rzecznika Pacjenta. Miał on być powoływany przez parlament - podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Stowarzyszeniu nie udało się jednak zebrać 100 tys. podpisów pod projektem swojej ustawy i nie trafiła ona pod obrady sejmu.

Pomysł powołania przedstawiciela pacjentów podchwyciła jednak administracja państwowa i 6 listopada 2008r. uchwaliła ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RzPP). W ten sposób Rzecznik Praw Pacjenta stał się jednym z tzw. organów administracji rządowej.

Rzecznika Praw Pacjenta wyłania się w drodze otwartego konkursu ofert. Nabór prowadzi zespół powołany przez ministra zdrowia. Po weryfikacji zgłoszeń zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów trzy kandydatury. To właśnie spośród nich szef rządu wybiera jedną osobę i oficjalnie powołuje ją na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta.

Prawnik nowym rzecznikiem pacjentów

Celem działalności Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o przestrzeganie praw pacjentów, a także reagowanie w każdej sytuacji, kiedy prawa te są naruszane.

Pierwszego Rzecznika Praw Pacjenta powołano w 2009r. Została nim Krystyna Barbara Kozłowska - z wykształcenia rehabilitantka, specjalista ds. prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, wieloletni pracownik polskich placówek medycznych, członek rady naukowej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. W grudniu 2016r. została odwołana ze stanowiska, ale powierzono jej pełnienie obowiązków do czasu wyboru jej następcy.

Od 1 listopada 2017r. nowym Rzecznikiem Praw Pacjenta jest Bartłomiej Chmielowiec - radca prawny, specjalista ds. zarządzania i informatyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Wydziale Prawnym Rzecznika Finansowego gdzie zajmował się analizą prawną spraw zgłaszanych do Rzecznika oraz przygotowywaniem porad i konsultacji prawnych, a także opracowywaniem projektów aktów prawnych.

Warto wiedzieć

Do zakresu działania Rzecznika Praw Pacjenta należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta,
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta,
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik Praw Pacjenta może też zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

To ci się przyda

Jeśli chcesz poznać swoje prawa pacjenta lub zgłosić ich naruszenie Rzecznikowi Praw Pacjenta:

 • wejdź na www.bpp.gov.pl lub
 • zadzwoń na ogólnopolską bezpłatną infolinię 800 190 590,
  czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00.

Przygotowano na podstawie: www.bpp.gov.pl i materiałów własnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE