Test ryzyka ZBS (Zespół Bezdechu Sennego)

Zaburzenia oddechu podczas snu to potencjalnie zagrażający życiu czynnik chorobowy. Z tego względu nie można go lekceważyć, gdyż może nieść za sobą poważne konsekwencje. Pomocą we wstępnej kwalifikacji pacjentów podejrzanych o występowanie ZBS służyć może kwestionariusz składający się z 7 pytań. Wykonaj test ryzyka ZBS i sprawdź, czy znajdujesz się w grupie ryzyka.

Test ryzyka ZBS (Zespół Bezdechu Sennego)
Autor: Thinkstockphotos.com Test ryzyka ZBS (Zespół Bezdechu Sennego)

Przyjmuje się, że każdy, kto chrapie, powinien byc zdjagnozowany w kierunku bezdechu sennego. Bezdech senny to choroba charakteryzująca się wielokrotnymi, powtarzającymi się epizodami zatrzymania lub znacznego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe na poziomie gardła przy wzmożonej pracy mięśni oddechowych. Epizod bezdechu lub spłycenia oddychania musi trwać dłużej niż 10 sekund.

Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź, czy grozi ci Zespół Bezdechu Sennego.

Jeżeli wyniki testu wskazują na to, że możesz być w grupie ryzyka Zespołu Bezdechu Sennego, nie lekceważ tego i koniecznie udaj sie do lekarza specjalisty, by wykonać badania bezdechu sennego i chrapania. Metodą dla ustalenia rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego jest badanie polisomnograficzne. Badanie to wykonują oddziały i kliniki pulmonologiczne.