Kwestionariusz GAD-7 - sprawdź, czy możesz mieć zespół lęku uogólnionego

Zespół lęku uogólnionego jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych. Może się ono rozwinąć u osób w każdym wieku, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Zaburzenia lękowe dwa razy częściej dotykają jednak kobiety niż mężczyzn. Czy masz objawy zespołu lęku uogólnionego? Przekonaj się odpowiadając na pytania kwestionariusza GAD-7.

Kwestionariusz GAD-7 - sprawdź, czy możesz mieć zespół lęku uogólnionego
Autor: Getty Images

Kwestionariusz lęku uogólnionego GAD-7 jest narzędziem przesiewowym. Stosuje się go w celu określenia odczuć związanych z przeżywaniem zespołu lęku uogólnionego. Kwestionariusz ten składa się z 7 pytań odnoszących się do okresu ostatnich dwóch tygodni. Należy wskazać odpowiedź najbardziej zbliżoną do przeżywanych odczuć.

Sam wynik kwestionariusza może stanowić podstawę do podejrzenia lub wykluczenia przeżywania tego zaburzenia. Nie jest natomiast narzędziem diagnostycznym. Jeśli wynik kwestionariusza sugeruje zachowania wskazujące na zespół lęku uogólnionego u danej osoby, zaleca się skorzystanie z pomocy psychologa lub psychiatry w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy. W przypadku, gdy sugerowane objawy potwierdzi specjalista, zleci on odpowiednie leczenie.

Czy możesz mieć zespół lęku uogólnionego?

Pytanie 1 z 7
Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni czułeś się zdenerwowany lub spięty?
Poradnik Zdrowie: depresja