Czy akceptujesz siebie? Skala Samooceny Rosenberga

Skala Rosenberga jest powszechnie wykorzystywana w celu oceny samoakceptacji. Składa się z 10 pytań. Wyniki Skali Rosenberga pozwalają ocenić, w jakim stopniu akceptujesz siebie. Uważasz, że jesteś pewny siebie? A może masz problemy z samoakceptacją? Rozwiąż test i sprawdź.

Czy akceptujesz siebie? Skala Samooceny Rosenberga
Autor: Getty Images

Samoocena ma ogromny wpływ na samopoczucie. Od niej zależy nasz nastrój, to jak postrzegamy siebie. Może mieć także wpływ na relacje z innymi ludźmi lub osiągane przez nas cele. Od tego, czy w pełni akceptujemy siebie, zależy nasze zachowanie i reakcje na różnego rodzaju sytuacje.

Psycholodzy wyróżniają dwie postawy związane z samooceną: samoakceptację i samoodtrącenie. Samoakceptacja polega na życiu w zgodzie z samym sobą, swoim wyglądem i przekonaniami oraz szacunkiem do samego siebie. Samoodtrącenie natomiast cechuje się odczuwaniem żalu do samego siebie, poczucia winy i niższości.

Skala samooceny Rosenberga jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie metod pomiaru samooceny ogólnej. Test składa się z 10 stwierdzeń, które należy ocenić w stosunku do siebie. Na pytania należy odpowiedzieć od razu, bez zbyt długiego zastanawiania się, tak, by w pełni obrazowały nasze odczucia. 

Odpowiedz na poniższe pytania i dowiedz się, jaki jest twój stopień samooceny.

Skala Samooceny SES M. Rosenberga

Pytanie 1 z 10
Uważam, że jestem osobą wartościową przynajmniej w takim samym stopniu, co inni