Nowotwór czy rak? Jak to jest - czy każdy nowotwór to rak?

2021-11-18 14:35

Nowotwór, rak - potocznie używamy tych słów zamiennie. Ale w terminologii medycznej panuje większa precyzja. Nowotwór to pojęcie szersze, a rak jest jednym z nowotworów złośliwych. Sprawdź, jaka dokładnie jest różnica między rakiem a nowotworem.

nowotwor-czy-rak-jak-jest-czy-kazdy-nowotwor-rak
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Co to jest nowotwór?
  2. Nowotwór łagodny nie jest rakiem
  3. Rak to jeden z nowotworów złośliwych

Czy nowotwór znaczy to samo co rak? Nie. Nowotwór to każda zmiana spowodowana niekontrolowanym rozrostem komórek. Może być nowotwór łagodny lub nowotwór złośliwy.

Co to jest nowotwór?

Rak to termin często używany dla określenia nowotworu. Tymczasem rak jest jednym z nowotworów złośliwych.

O nowotworze można mówić w przypadku wystąpienia procesu rozrostu komórek. Nie podlega on naturalnym mechanizmom kontroli, ponieważ komórki dzieląc się, tworzą skupiska, które po pewnym czasie przyczyniają się do powstania guza. Wyróżnia się nowotwory niezłośliwe (łagodne) albo złośliwe.

Psychika a choroba nowotworowa

Nowotwór łagodny nie jest rakiem

Nowotwór łagodny (niezłośliwy - neoplasma benignum) jest wyraźnie odgraniczony od otaczających tkanek lub otorbiony. Jego komórki nie mogą przedostać się do krwi. Nigdy nie daje przerzutów, a jego usunięcie prowadzi do całkowitego wyleczenia. Nowotworami łagodnym są mięśniaki macicy, tłuszczaki, włókniaki, włókniakogruczolaki, wodniaki.

Rak to jeden z nowotworów złośliwych

Nowotwory złośliwe (neoplasma malignum) są zmianami, które naciekają okoliczne tkanki, a ich komórki dostają się do układu krwionośnego i chłonnego. Wędrują po całym organizmie, dając przerzuty choroby. Istnieje kilka rodzajów nowotworów złośliwych.

Ze względu na rodzaj tkanek, z których wywodzą się nowotwory złośliwe, generalnie wyróżnia się:

  • rak - jest najczęściej spotykanym nowotworem złośliwym. Jego charakterystyczna cechą jest to, że pochodzi z tkanki nabłonkowej - skóry, płuc, piersi, trzustki, wątroby i innych narządów.

Każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem. Często jednak stosujemy te terminy zamiennie, co jest błędem.

  • Mięsaki - to rodzaj nowotworu złośliwego, który powstaje z tkanki mięśniowej, tłuszczowej i chrząstki.
  • Chłoniaki - to nowotwór złośliwy powstający w układzie limfatycznym
  • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – zasadniczą grupę stanowią guzy mózgu wywodzące się z różnych komórek układu nerwowego. Do niekorzystnych rokowniczo należą glejaki wielopostaciowe. Leczeniem z wyboru jest chirurgia z uzupełniającą radioterapią. Do rzadko występujących należą nowotwory rdzenia kręgowego. Niektóre nowotwory z tej grupy są całkowicie wyleczalne
  • Czerniak – jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek barwnikowych (melanocyty), najczęściej skóry
Warto wiedzieć

Rak jest jednym z nowotworów złośliwych, który rozwija się z komórek naskórka albo komórek nabłonkowych różnych organów ciała, czyli skóry, gruczołu, błony śluzowej, błony wyścielającej układ pokarmowy, tarczycę czy trzustkę.

Terminy typu „rak mózgu” czy „rak kości” są nieprawidłowe, ponieważ nie ma w tych miejscach tkanki nabłonkowej.

Źródło: youtube.com/Najprościej Mówiąc

Sonda
Powiedz nam: