UBEZPIECZ się na ZDROWIE przed wyjazdem na urlop

2012-07-06 15:00

Nawet na krótki wypad zagraniczny warto się ubezpieczyć. To niewiele kosztuje, a w razie czego uchroni cię przed olbrzymimi kosztami leczenia. A jeśli planujesz egzotyczną wyprawę, zabezpiecz się przed chorobami tropikalnymi.

lato ubezpieczenia
Autor: Photos.com Nawet na krótki wypad zagraniczny warto się ubezpieczyć. To niewiele kosztuje, a w razie czego uchroni cię przed olbrzymimi kosztami leczenia. A jeśli planujesz egzotyczną wyprawę, zabezpiecz się przed chorobami tropikalnymi.

Na urlopie może rozboleć cię ząb, nadepniesz na jeżowca, zginie bagaż, zatrujesz się w hotelowej restauracji. Lepiej nie ryzykować i nie narażać się na koszty.

Wyjazd grupowy - jeśli jedziesz na wycieczkę zorganizowaną

Jeśli jedziesz na wycieczkę zorganizowaną i masz wykupioną przez biuro podróży polisę ubezpieczeniową, sprawdź, do jakiej kwoty jest ubezpieczenie. Zwykle biura podróży wykupują najtańszą polisę, jej zakres jest niewielki, więc suma ubezpieczenia może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia. Warto więc się doubezpieczyć.

Wyjazd indywidualny

W przypadku samodzielnie organizowanej wyprawy zagranicznej, trzeba ubezpieczyć się samodzielnie. Najlepiej kalkuluje się pakiet: NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), koszty leczenia, OC (odpowiedzialność cywilna), ubezpieczenie bagażu, a nawet sprzętu sportowego i zwierzęcia, z którym podróżujemy. Przed podpisaniem umowy trzeba wnikliwie przeczytać, za co dokładnie ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie. Ważna jest lista wyłączeń, które pozbawia prawa do zwrotu kosztów, zawsze jest tam klauzula o tym, że nie wypłaca się odszkodowania, jeśli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Zwróć też uwagę na opis zasad postępowania w razie zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie - ile trzeba zapłacić

Aby to obliczyć, najlepiej skorzystać z internetowego kalkulatora ubezpieczeniowego. Należy podać czas wyjazdu, miejsce  i sumy ubezpieczenia. Np. przy wyjeździe 10-dniowym do jednego z krajów europejskich, przy ubezpieczeniu na 300 tys. zł, NW
na 50 tys. zł, rzeczy na 15 tys. i bagażu na 3 tys. najtańsze ubezpieczenie wyniesie 56 zł, w najdroższym towarzystwie – dwa razy tyle.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając do krajów UE, w oddziale NFZ każdy ubezpieczony może bezpłatnie wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do korzystania z publicznej opieki medycznej na terenie danego kraju Unii w takim samym zakresie jak jego obywateli. Jednak w wielu państwach pobierane są zryczałtowane opłaty za wizytę u lekarza czy leczenie w szpitalu. Dlatego i w tym przypadku lepiej dodatkowo wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia. Formularz weź w placówce funduszu lub ściągnij z www.nfz.gov.pl. Wypełniony druk składa się osobiście, przesyła pocztą lub faksem wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie.
Jeśli za granicę wybiera się członek rodziny ubezpieczonego (niepracujący małżonek, dziecko), do wniosku trzeba dołączyć:

  • dowód ubezpieczenia osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia,
  • dowód zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia,
  • w przypadku osób powyżej 18. roku życia też dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność.
  • Gdy wyjeżdża rodzina, każdy z jej członków, w tym dzieci, musi mieć własną kartę.
  • Karta jest ważna 6 miesięcy, jedynie emeryci i renciści dostają kartę na 5 lat.

 

miesięcznik "Zdrowie"