Jak działa system eWUŚ czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców?

eWUŚ czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców jest systemem, który umożliwia natychmiastowe stwierdzenie, czy masz prawo świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki eWUŚ nie musisz mieć przy sobie żadnych zaświadczeń a jedynie dokument potwierdzający tożsamość i PESEL.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców: jak działa system eWUŚ?
Autor: Photos.com

System eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) rejestruje natychmiast każdą zmianę, bo dane są do niego wprowadzane codziennie.

Kto znajduje się w eWUŚ?

Do systemu eWUŚ wprowadzane są dane osób uprawnionych do leczenia finansowanego ze środków publicznych czyli płacących składki ubezpieczenia zdrowotnego. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zawiera dane osób zatrudnionych na etacie, osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, osób opłacających składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, emerytów oraz członków rodzin osób ubezpieczonych (zgłoszone do ubezpieczenia): małżonkowie, dzieci, wnuki oraz dziadkowie (jeżeli nie mają własnego tytułu ubezpieczenia).

Jak sprawdzić czy jesteś w eWUŚ?

By sprawdzić, czy jesteś w eWUŚ wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość dowodem osobistym, lub paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (do ukończenia 18. roku życia) aktualną legitymacją szkolną.
Jeśli twoje składki odprowadzane są prawidłowo twoje dane wyświetlą się na zielono. Jeśli nie - system da ci czerwoną kartkę.

Gdy eWUŚ da ci czerwoną kartkę

Jeżeli w systemie eWUŚ wyświetlasz się na czerwono to znaczy, że NFZ nie potwierdził twoich uprawnień. Gdy wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń,
  • i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Oczywiście należy również jak najszybciej wyjaśnić sprawę ze swoim pracodawcą.