Dlaczego warto wrócić do pracy PO ZAWALE?

2008-09-15 3:50

Choroba serca to nie niepełnosprawność. Osoby po ciężkim zawale mogą być tak samo aktywne jak przed nim. Przedwczesna rezygnacja z pracy może przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego warto się zastanowić, czy naprawdę nie możesz pracować.

Dlaczego warto wrócić do pracy PO ZAWALE?
Autor: Getty Images Nie ma potrzeby, by po zawale rezygnować z normalnego życia - wręcz przeciwnie, w ten sposób wyrządzisz sobie krzywdę.

Spis treści

 1. Staraj się żyć normalnie po zawale
 2. Zasady powrotu do pracy po zawale
 3. Oceń korzyści płynące z aktywności zawodowej
 4. Po zawale nie siedź w domu

W Polsce co roku wydawanych jest kilkanaście tysięcy orzeczeń o niezdolności do pracy z powodu chorób układu krążenia. 64% tych decyzji dotyczy grupy osób pomiędzy 50 a 59 rokiem życia. Panuje powszechne przekonanie, że osoby w tym wieku są mniej aktywne i mniej wydajne w pracy zawodowej. 59% Polaków uważa, że osoby po zawale powinny całkowicie zrezygnować z aktywności zawodowej lub zrobić przynajmniej roczną przerwę zanim zdecydują się na powrót do pracy.

Aż 81% Polaków uważa chorych po zawale za osoby wymagające szczególnego traktowania w miejscu pracy. Niestety wciąż funkcjonuje stereotyp, że nie mogą oni aktywnie żyć i wykonywać obowiązków zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak sami chorzy uważają, że pracownik po incydencie sercowym wymaga dodatkowej opieki, wyjątkowych przywilejów i specjalnego traktowania. Zdarza się, że pracownicy po dłuższej hospitalizacji zupełnie rezygnują z aktywności zawodowej. Tymczasem powrót do dotychczasowych obowiązków, w tym także zawodowych jest jednym z elementów skutecznej rehabilitacji.

Staraj się żyć normalnie po zawale

- Nawet pacjent, który przeszedł ciężką chorobę, np. zawał mięśnia sercowego, nie musi rezygnować z normalnego, codziennego funkcjonowania. Wystarczy, że zmodyfikuje swój styl życia zgodnie z zaleceniami lekarza i będzie stosował odpowiednie leki – mówi prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, ekspert programu „Serce na nowo”.Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich leczy się z powodu dolegliwości sercowo-naczyniowych lub przeszedł zawał, pamiętaj że nadal można żyć aktywnie i realizować się zawodowo. Istnieje wiele form zatrudnienia, które umożliwiają osobom chorym wykonywanie obowiązków.

Zasady powrotu do pracy po zawale

 • Porozmawiaj z pracodawcą

Choroby układu krążenia nie powinny wykluczać z życia społecznego i zawodowego, nie oznaczają niepełnosprawności. Jeśli jednak nie czujesz się w pełni sił, a masz pomysł na zmodyfikowanie warunków lub godzin pracy, nie bój się porozmawiać o tym z szefem. Jako doświadczony, dobrze wyszkolony specjalista jesteś dla pracodawcy bardzo cenny.

 • Ustal dogodną dla siebie formę pracy

Jeżeli codzienne dojazdy do dotychczasowego miejsca pracy są dla Ciebie uciążliwe, możesz skorzystać z alternatywnych form zatrudnienia – telepracy, freelancingu, samozatrudnienia itp. Praca w elastycznym systemie zadaniowym pozwoli Ci na samodzielne ustalenie harmonogramu i priorytetów dotyczących wykonywanej pracy. Będziesz mógł dostosować jej ilość do swoich możliwości.

 • Oceń korzyści płynące z aktywności zawodowej

Jeżeli nie wykonujesz zawodu wiążącego się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym lub stresem, poradzisz sobie z codziennymi obowiązkami, niezależnie od stanu zdrowia. Uwierz w siebie. Praca zawodowa zapewni Ci stabilizację finansową i komfort psychiczny. Postaraj się o harmonizację życia zawodowego i rodzinnego – to doda Ci sił i będzie stanowiło motywację do walki z chorobą.

Po zawale nie siedź w domu

- Osoby w średnim i podeszłym wieku ze zdiagnozowanym schorzeniem układu krążenia, często uważają tę chorobę niemal za niepełnosprawność. Tymczasem wielu pacjentów, nawet po ciężkim incydencie sercowym, np. po zawale, może być tak samo aktywnych, jak przed nim – mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, ekspert programu „Serce na nowo”. – Bardzo ważne jest, aby pacjenci mieli świadomość tego, że skuteczna terapia i rehabilitacja wymaga również odpowiedniego nastawienia psychicznego z ich strony- dodaje. Osoby w średnim wieku, u których wystąpił incydent sercowo-naczyniowy, powiązany z długotrwałą hospitalizacją, często podejmują decyzje o wycofaniu się z życia społecznego oraz zawodowego. Jednak przedwczesna i nieprzemyślana rezygnacja z pracy przynosi więcej szkody niż pożytku – zarówno chorym, jak również zatrudniającym ich pracodawcom. Odejście z pracy osoby, która ma problemy z układem sercowo-naczyniowym jest niekorzystne zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. W obliczu rosnących kosztów zatrudnienia i szkolenia nowych pracowników, dostosowanie miejsca pracy do potrzeb dotychczasowych pracowników z chorobami układu krążenia jest dla pracodawcy po prostu tańsze. Z kolei pracownik, odchodząc z pracy, rezygnuje z aktywności zawodowej, a tym samym z możliwości normalnego życia i kontynuowania kariery zawodowej – mówi ekspert programu „Serce na nowo” Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Co może i powinien zrobić pracownik po zawale, z chorobą układu krążenia?

 • Wybrać taki rodzaj pracy, który będzie odpowiadał jego możliwościom fizycznym.
 • Negocjować z zarządem firmy warunki pracy, które pozwolą na powrót do dotychczasowych obowiązków, np. po hospitalizacji.
 • Poszukiwać aktywnie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego, np. w urzędach pracy, w prasie.
 • Nie rezygnować z terapii i rehabilitacji. Regularnie konsultować się z lekarzem, aby wykluczyć niepożądane skutki podejmowanego wysiłku.

Co może zrobić pracodawca osoby po zawale?

 • Ułatwić uprawianie sportu i innych form aktywności ruchowej poprzez wykorzystanie pakietu socjalnego.
 • Umożliwić pracę w dogodnych godzinach, stosując jeden z elastycznych systemów czasu pracy np. czas zadaniowy.
 • Zapewnić odpowiednie przerwy w pracy, tak aby pracownik miał czas na konsultację lekarskie czy zabiegi medyczne.
 • Zorganizować kursy uczące kontrolować stres. Panowanie nad stresem może zmniejszyć ryzyko powikłań choroby, a tym samym podwyższyć wydajność pracownika w pracy.
 • Zagwarantować odpowiednie profilaktyczne badania lekarskie zapewniające opiekę zdrowotną.