Wygląda jak zapalenie skóry, ale jest nieuleczalne. To może być objaw chłoniaka

2023-06-19 14:34

Skóra to prawdziwy „barometr” stanu zdrowia. Z przebarwień, obrzęków, zasinień lub wysięków można „wyczytać”, co dzieje się w środku ciała. Obecność zmian na skórze może świadczyć również o zachorowaniu na chłoniaka. Jakie symptomy powinny niepokoić? Wyjaśnia ekspertka.

Wygląda jak zapalenie skóry, ale jest nieuleczalny. To może być objaw chłoniaka
Autor: GettyImages Wygląda jak zapalenie skóry, ale jest nieuleczalny. To może być objaw chłoniaka

Objawy chłoniaka na skórze

Skóra, nasza zewnętrzna powłoka, wskazuje, czy wnętrze ciała jest w dobrej kondycji, czy organizm jest dobrze odżywiony, nawodniony, czy wszystkie narządy prawidłowo funkcjonują. Dlatego warto co jakiś czas robić solidny przegląd swojej skóry, uwzględniając także zmiany, które mogą być objawami raka, takiego jak czerniak.

Niektóre schorzenia nowotworowe dają objawy, które można pomylić z innymi problemami skórnymi, jak AZS, ŁZS, wyprysk kontaktowy. Objawy to m.in. świąd, plamy, nacieki, nadżerki. Gdy choroba jest zaawansowana, pojawiają się guzki, owrzodzenia, zaczerwienienie, a świąd staje się bardzo intensywny. Te problemy mogą być objawami mniej znanego, ale poważnego nowotworu skóry – chłoniaka T-komórkowego. 

Danuta Błażejczyk pokonała nowotwór: „Cieszę się, że żyję”

Chłoniak T-komórkowy - diagnostyka

Chłoniak T-komórkowy skóry często mylnie diagnozowany jako łuszczyca, atopowe zapalenie skóry czy wyprysk, to rodzaj nowotworu, którego objawy tj. świąd, plamy, zmiany naciekowe są widoczne już we wczesnym stadium choroby – w przeciwieństwie chłoniaków wywodzących się z węzłów chłonnych czy np. śledziony. W miarę jak chłoniak skóry się rozwija, dochodzi do zajęcia przez zmiany węzłów chłonnych i innych organów – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, współpracująca z Fundacją Saventic, która pomaga w diagnostyce tej grupy chorób rzadkich.

– Aby stwierdzić, czy pacjent choruje na tę chorobę, pobiera się biopsję ze zmiany skórnej i przeprowadza badanie histopatologiczne - tłumaczy ekspertka. Co istotne i zarazem utrudniające diagnostykę, w początkowych stadiach nowotworu naciek jest mieszaniną komórek zapalnych i nowotworowych. - Z tego powodu obraz histopatologiczny może być niejednoznaczny, co sprawia, iż wymagane są kolejne biopsje skóry – dodaje prof. Sokołowska-Wojdyło.

Jeśli dermatolog nie jest pewny diagnozy lub zaordynowane leczenie nie przynosi efektu, co może sugerować inną przyczynę choroby, można skorzystać z pomocy fundacji specjalizujących się w opiece nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Chłoniak T-komórkowy - leczenie, rokowanie

Chłoniak skóry jest nieuleczalny. Jednak, jak we wszystkich chorobach nowotworowych, istotną rolę odgrywa czas. Wczesne wykrycie pozwala na skuteczniejszą terapię, umożliwia długie okresy remisji i lepszą jakość życia pacjentów. Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania choroby i od typu chłoniaka. Również od tych czynników zależy dobór odpowiedniej terapii.

- Stosujemy leki miejscowe, m.in. preparaty z glikokortykosteroidamii, retinoidy miejscowe, mechloretaminę, a także fototerapię. Zarówno we wczesnych, jak i późniejszych stadiach znajduje zastosowanie radioterapia celowana lub naświetlanie całego ciała wiązką elektronów. W przypadkach bardziej zaawansowanych lub w razie braku odpowiedzi na wcześniejsze leczenie (...), wykorzystywana jest tzw. terapia systemowa, (...), przeszczep komórek macierzystych czy klasyczna chemioterapia wielolekowa - wymienia prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło. 

Fundacja Saventic w trosce o pacjentów, którzy mają trudności z diagnostyką i leczeniem, stworzyła bezpłatną aplikację, przez którą pacjent może przesłać kwestionariusz i dane medyczne. Zostaną one przeanalizowane przez konsylium lekarskie i przez sztuczną inteligencję. Następnie pacjent uzyska informacje, które mogą pomóc w rozpoznaniu i leczeniu.