COVID-19 a udar mózgu u osób starszych. Podano, kiedy może wystąpić

2022-02-07 7:41

Ryzyko udaru mózgu z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u osób powyżej 65. roku życia jest najwyższe w ciągu trzech pierwszych dni po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu - ustalili badacze z CDC. Wyniki badania zaprezentowane zostaną podczas Międzynarodowej Konferencji nt. Udaru Amerykańskiego Towarzystwa Udaru Mózgu w Nowym Orleanie.

COVID-19 a udar mózgu u osób starszych. Podano, kiedy może wystąpić
Autor: Getty Images

„Udar mózgu jest możliwym powikłaniem po diagnozie COVID-19, a lekarze i pacjenci powinni być tego świadomi. Szczepienia na COVID-19 i inne działania prewencyjne są istotne, aby zredukować ryzyko infekcji oraz powikłań, w tym udaru mózgu” – skomentował główny autor pracy dr Quanhe Yang z amerykańskich CDC - Centrów Kontroli i Prewencji Chorób - w Atlancie.

Zespół badawczy ocenił ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu, spowodowanego zablokowaniem tętnicy zaopatrującej mózg, wśród 37 379 użytkowników amerykańskiego programu ubezpieczeń zdrowotnych Medicare, w wieku 65. lat lub więcej, u których zdiagnozowano COVID-19. Diagnozę postawiono w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Aż 75 proc. grupy stanowiły osoby rasy białej, bez latynoskich korzeni.

Naukowcy porównali ryzyko wystąpienia udaru mózgu w dniach bezpośrednio przed diagnozą COVID-19 oraz po diagnozie choroby do ryzyka występującego w innych dniach, tj. ponad siedem dni przed diagnozą i ponad 28 dni po diagnozie (w okresie kontrolnym).

Ustalili, że najwyższe ryzyko udaru mózgu występowało w ciągu pierwszych trzech dni po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19. W tym okresie ryzyko udaru mózgu było aż 10 razy wyższe niż w okresie kontrolnym.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Po upływie pierwszych trzech dni od diagnozy ryzyko udaru malało, jednak było wciąż wysokie w porównaniu z okresem kontrolnym. Między czwartym a siódmym dniem po diagnozie ryzyko udaru było wyższe o 60 proc., a między ósmym a 14. dniem oceniono je na wyższe o 44 proc. Z kolei w dniach 15 – 28 po diagnozie odnotowano wzrost ryzyka udaru jedynie o 9 proc. w porównaniu z okresem kontrolnym.

Co istotne, młodsze osoby w badanej grupie, tj. osoby w wieku 65-74 lata, były bardziej narażone na udar po diagnozie COVID-19, niż osoby w wieku 85 lat i starsze.

Naukowcy nie stwierdzili różnic w ryzyku związanych z płcią, rasą czy przynależnością do grupy etnicznej.

Badacze przypominają, że udar mózgu to stan zagrożenia życia. Szybkie rozpoznanie udaru i podjęcie leczenia jest kluczowe, by zapobiec rozległym uszkodzeniom mózgu i śmierci.

Autorzy badania podkreślają również, że miało ono kilka ograniczeń - przede wszystkim takie, że dokładna data zachorowania na COVID-19 osób, których dane analizowano w tej pracy, może być niedokładna, między innymi dlatego, że na początku pandemii odczuwano niedobory testów wykrywających infekcję SARS-CoV-2.