Ciężarne chore na COVID-19 mogą stracić dziecko. Wiadomo, kiedy najczęściej dochodzi o powikłań

2022-01-14 13:56

U kobiet w ciąży, które nie szczepiły się na COVID-19 i zaraziły się koronawirusem, częściej niż u pozostałych ciężarnych dochodzi do rozwoju ciężkiego zakażenia. Są one również bardziej narażone na utratę płodu lub zgon dziecka wkrótce po narodzinach - alarmują szkoccy naukowcy.

Ciężarne chore na COVID-19 mogą stracić dziecko
Autor: Getty Images

W Nature Medicine ukazały się wyniki badań, prowadzonych w ramach programu naukowego Covid in Pregnancy Study. W badaniach uczestniczyli eksperci z różnych ośrodków, w tym z uniwersytetów medycznych w Edynburgu, Glasgow i Aberdeen oraz Uniwersytetu Wellington w Nowej Zelandii. Objęto nimi 87 tys. kobiet będących w ciąży w okresie od grudnia 2020 r. do października 2021 r.

Poradnik Zdrowie: szczepienia przeciwko COVID-19

Naukowcy wykazali, że w trakcie ciąży na powikłania po COVID-19 najbardziej narażone są te ciężarne, które zachorowały w okresie 28 dni przed porodem. U takich kobiet powikłania występowały znacząco częściej, niż u kobiet, które chorowały we wcześniejszych okresach ciąży.

Częściej również dochodziło do zgonów dzieci. Autorzy zaobserwowali 22,6 zgonów na każde z 1000 urodzeń - to czterokrotność wskaźnika zgonów noworodków w Szkocji, wynoszącego 5,6 zgonów na każde 1000 urodzeń (u kobiet, które były zaszczepione lub nie zachorowały na COVID-19).

Autorzy badania podkreślają, ze zdecydowana większość powikłań występowała u kobiet, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19. Z kolei wszystkie odnotowane w badaniu zgony dzieci dotyczyły dzieci kobiet niezaszczepionych. „Uderzające jest, że nie doszło do zgonów dzieci kobiet, które zostały zaszczepione i zachorowały na COVID-19” – powiedziała dr Sarah J. Stock, pierwsza autorka badań, specjalistka medycyny okołoporodowej na Uniwersytecie w Edynburgu.

Badaczka podkreśla, że szczepienie przeciwko COVID-19 w okresie ciąży nie zwiększa ryzyka powikłań, natomiast zakażenie koronawirusem grozi nawet poważnymi komplikacjami. „Szczepienie w okresie ciąży ma kluczowe znaczenie w ochronie zarówno matki, jak i dziecka przed śmiertelnymi powikłaniami” – zaznacza.

Te same obserwacje wykazały, że liczba powikłań u kobiet szczepionych w okresie ciąży jest taka sama, jak u tych kobiet, które nie zostały zakażone koronawirusem. To dodatkowo argument – stwierdzają autorzy badania – przemawiający za tym, że szczepienia te w okresie ciąży są bezpieczne.

Według BBC News w Wielkiej Brytanii aż 98 proc. ciężarnych kobiet, które z powodu COVID-19 są były leczone na oddziałach intensywnej terapii, nie było zaszczepionych. Lekarze namawiają do tych szczepień ciężarne panie. Z dostępnych danych wynika, że kobiety w ciąży rzadziej są zaszczepione aniżeli panie w wieku 18-44 lat, które w badanym okresie nie spodziewały się dziecka.