7 mld zł na puste łóżka, zagrożenie życia obywateli. Wstrząsający raport NIK

2023-09-12 16:38

Będą zawiadomienia do prokuratury, m.in. przeciwko ministrowi Jackowi Sasinowi. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nic nie usprawiedliwia tego, co wydarzyło się w Polsce podczas pandemii w wymiarze organizacyjnym i finansowym. Co najmniej 16 mld złotych zmarnowano na "walkę" z COVID-19, a powszechny chaos i brak procedur zagrażał życiu obywateli.

Kobieta siedzi w poczekalni w przychodni
Autor: GettyImages 7 mld zł na puste łóżka. Tak marnowano pieniądze w pandemii. Wstrząsający raport NIK

Podczas konferencji 12 września, w której wziął udział między innymi Marian Banaś, prezes NIK, przedstawiono najważniejsze wnioski z raportu dotyczącego radzenia sobie z pandemią przez rządzących w Polsce. Padły bardzo konkretne zarzuty. Przykładowo: wydane 600 mln zł na 14 niepotrzebnych szpitali, czy wypłacanie dodatków covidowych księgowym, hydraulikom czy kapelanom. Brak procedur, działania pozaprawne, zmarnowanie nawet 16 mld zł na walkę z COVID-19 - oto, co zarzuca rządowi NIK.

A. NIEDZIELSKI: NASZA POLITYKA COVIDOWA BYŁA RACJONALNA

Raport NIK o pandemii

Szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzone w Polsce od października 2020 r. na niespotykaną w Europie skalę (w Polsce powołano 33 szpitale, podczas gdy np. w Czechach zaledwie 2, a w Niemczech czy Hiszpanii po jednym), powstawały bez żadnego planu, bez rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych, a także bez kalkulacji kosztów, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli.

Mimo że ówczesny Minister Zdrowia dysponował aktualizowanymi na bieżąco informacjami o liczbie zakażeń, hospitalizacji i liczbie wolnych łóżek, decyzje o utworzeniu wielu z 33 szpitali tymczasowych wydawane były bez związku z aktualnym i prognozowanym stanem epidemii w poszczególnych województwach i w całym kraju.

Na trzy placówki, które tworzono, ale które nigdy nie zostały uruchomione, wydano niemal 31,5 mln zł. Ponad 29 mln zł na utworzenie i utrzymanie szpitala tymczasowego w hali Netto Arena w Szczecinie, w którym nie przyjęto ani jednego pacjenta - czytamy w oficjalnym komunikacie NIK.

Dodatki covidowe i zarzuty dla Ministra Zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli przekonuje, że Minister Zdrowia dopuścił do wystąpienia istotnych wad systemu przyznawania dodatków covidowych, które spowodowały m.in. wypłatę dodatków:

  • osobom nieuprawnionym (np. w oddziałach „niecovidowych” za kontakt z pacjentem tylko podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2);
  • kilkukrotnie tej samej osobie za dany miesiąc ponad limit 15 tys. zł (nawet 41,5 tys. zł miesięcznie);
  • w kwocie 15 tys. zł pomimo zaledwie kilkuminutowego czy jednorazowego wykonywania świadczeń zdrowotnych również wobec pacjentów tylko podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
  • nawet 31 osobom personelu medycznego przypadającym na jedno łóżko covidowe czy też 23 osobom na pacjenta – w wyniku stosowania interpretacji Ministra Zdrowia, że uprawnienie do dodatku dotyczyło również personelu medycznego zatrudnionego w oddziałach „niecovidowych”.

Utworzone przez Ministra Zdrowia "narzędzie finansowe", które miało wspierać personel sprawujący opiekę nad pacjentami covidowymi, uległo wypaczeniu i stało się źródłem nieuzasadnionych, dodatkowych wynagrodzeń.

9 zawiadomień do prokuratury, jeden wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Zarzutów NIK jest tak dużo, ze w praktyce opublikowano dziś 3 raporty, podejmujące temat pandemii. Jeden koncentruje się na pustych łóżkach i szpitalach covidowych, drugi na covidowych dodatkach, a trzeci na organizacyjnym chaosie, specustawie, która w konsekwencji umożliwiała większość nadużyć.

Jak informował dziś prezes Marian Banaś, skierowano jeden wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a także 9 zawiadomień do prokuratury. Trzy dotyczą zakupu respiratorów przez ministra zdrowia i szefa KPRM, a czwarte - zamknięcia Lasów Państwowych.

Cztery kolejne zawiadomienia to skutek kontroli szpitali tymczasowych. Dotyczą one działań wojewody dolnośląskiego przy tworzeniu szpitala we Wrocławiu i dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach. Kolejne są związane z poniesionymi kosztów na szpital tymczasowy w hali Jaskółka w Tarnowie. Jedno zawiadomienie dotyczy stwierdzonych nieprawidłowości przy dodatkach covidowych.