Wskaźnik Quicka (wskaźnik protrombinowy - INR PT)

Wskaźnik Quicka (protrombinowy) podaje czas po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie. Jest to stosunek czasu protrombinowego prawidłowego do czasu protrombinowego określonego w badanym przypadku. Norma wynosi od 70-100 procent.

wskaznik quicka
Autor: Photos.com Wskaźnik ten podaje czas po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie.

Oznaczanie czasu wskaźnika protrombinowego - inr pt -  jest podstawowym badaniem stosowanym podczas monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K). Badanie to
jest również bardzo ważne w diagnostyce chorób wątroby, a także wrodzonych oraz nabytych skaz krwotocznych.

Kiedy należy oznaczyć czas wskaźnika protrombinowego?

 • po zabiegach operacyjnych
 • w przypadku złamań nóg lub miednicy
 • po przebytym zapaleniu i zakrzepicy żył głębokich nogi
 • u kobiet ciężarnych i zaraz po porodzie
 • u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą
 • u otyłych kobiet z masywnymi żylakami
 • u osób z chorobą nowotworową

Wartości prawidłowe czasu protrombinowego (wskaźnika Quicka)

Wykonany prawidłowo czas protrombinowy wynosi w temperaturze  37 st. C od 12-18 sekund.

O czym może świadczyć wydłużenie czasu protrombinowego

 • przewlekłych chorobach miąższu wątroby
 • niedoborach witaminy K
 • przyjmowaniu doustnych środków antykoagulacyjnych
 • zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • znacznym niedoborze fibrynogenu
 • białaczce
 • mocznicy
 • chorobie Addisona-Biermera
 • przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych

O czym może świadczyć skrócenie czasu protrombinowego

 • zakrzepicy
 • trombofilii
 • zwiększona aktywność czynnika VII
 • pojawia się też w okresie okołoporodowym