Test na ojcostwo. Jak wygląda badanie DNA potwierdzające ojcostwo?

Badanie DNA jest najbardziej wiarogodnym badaniem, potwierdzającym (na 99,99procent) lub wykluczającym (na 100 procent) ojcostwo. Test na ojcostwo, oparty na badaniu genetycznym polega na porównaniu próbek materiału genetycznego, pobranych od ojca i od dziecka. Na czym dokładnie polega test na ojcostwo? Ile kosztuje taki test DNA?

Poradnik Zdrowie: Test na ojcostwo. Jak wygląda badanie DNA potwierdzające ojcostwo?
Autor: Getty Images

Test na ojcostwo, oparty o genetyczne badanie DNA, czyli analizę substancji chemicznej, w której zapisany jest indywidualny kod genetyczny przekazywany dziecku przez biologicznych rodziców, daje stuprocentową pewność przy dochodzeniu ojcostwa.

Test na ojcostwo: co jest potrzebne do genetycznego badania DNA?

Do przeprowadzenia genetycznych badań DNA wystarczy włos (najlepiej z cebulką), kawałek paznokcia, fragment naskórka albo odrobina dowolnej wydzieliny. W dochodzeniu ojcostwa najczęściej wykorzystuje się krew pobraną od dziecka, matki i domniemanego ojca. Równie wiarygodne badanie można przeprowadzić, pobierając fragment śluzówki z wewnętrznej strony policzka. Prawidłowo wykonane genetyczne badania DNA są żmudne, wymagają zastosowania skomplikowanej aparatury, sterylnych warunków i czasu. Trzeba za nie zapłacić ok. 2000 zł. Dla porównania – serologiczna analiza krwi kosztuje 700–800 zł. Każda grupa próbek jest badana i oceniana dwu- lub trzykrotnie, aby uniknąć błędu. Po oznaczeniu próbek w laboratorium rozpoczyna się izolowanie DNA. Uzyskane wyniki przekazuje się zainteresowanym w formie, która wcześniej została z nimi ustalona, np. telefonicznie po podaniu hasła.

miesięcznik "Zdrowie"

Ważne

Dla sądu, w sprawach o ojcostwo, wiarygodne są wyniki z placówki mającej atest Komisji Hemogenetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Próbka musi być pobrana przez uprawnioną osobę, w obecności rodziców. Konieczne jest sporządzenie protokołu. W sprawach sądowych o alimenty często robi się badania bez udziału matki.

W jaki sposób wykonuje się genetyczne badanie DNA?

Materiał genetyczny jest poddawany działaniu odczynników, które rozpuszczają błony komórkowe i uwalniają DNA. Następnie w specjalnych wirówkach jest ono oddzielane od pozostałych części komórek i gromadzone na specjalnej membranie. To już czyste DNA badanej osoby. Potem następuje oznaczanie cech namnożonego materiału.