Sigmoidoskopia: badanie endoskopowe jelita grubego

Sigmoidoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego, dzięki któremu można obejrzeć powierzchnię błony śluzowej, wyścielającej poszczególne odcinki końcowej części jelita grubego i pobrać wycinki do badania. Jak przebiega sigmoidoskopia?

Sigmoidoskopia: badanie endoskopowe jelita grubego
Autor: Photos.com Sigmoidoskopia to  badanie endoskopowe jelita grubego , dzięki któremu można obejrzeć powierzchnię błony śluzowej, wyścielającej poszczególne odcinki końcowej części jelita grubego i pobrać wycinki do badania.

Spis treści

 1. Sigmoidoskopia: wskazania
 2. Sigmoidoskopia: przygotowanie do badania
 3. Sigmoidoskopia: przebieg badania
 4. Przeciwwskazania do sigmoidoskopii
 5. Sigmoidoskopia: możliwe powikłania

Sigmoidoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego, pozwalające diagnozować zmiany w ostatnim jego odcinku - odbytnicy, esicy oraz części zstępnicy. Dzięki sigmoidoskopii można wykryć owrzodzenia, zmiany polipowate, guzy i deformacje w badanej części jelita, zmiany naczyniowe oraz miejsca czynnego czy niedawno przebytego krwawienia. W trakcie badania można też pobrać wycinki do dalszych badań diagnostycznych. Gdy ma miejsce czynne krwawienie, można w trakcie badania zatamować krwotok.

Sigmoidoskopia: wskazania

 • przedłużająca się biegunka o niejasnej przyczynie
 • krew w stolcu
 • zmiana rytmu wypróżnień u osoby z dotychczasowym prawidłowym rytmem
 • stolce ołówkowate
 • uczucie niepełnego wypróżnienia
 • mimowolne oddawanie stolca
 • ból w trakcie defekacji
 • nieprawidłowości we wlewie doodbytniczym
 • nawrót wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Sigmoidoskopia: przygotowanie do badania

Badanie wykonuje się na czczo, więc dzień przed badaniem pacjent ma zakaz spożywania stałych pokarmów. Wieczorem, przed badaniem lub rano w dniu badania należy wykonać wlewkę doodbytniczą w celu oczyszczenia jelita. Lekarz może zalecić stosowanie odpowiedniej oczyszczającej diety lub też stosowanie leków przeczyszczających. Odpowiednie oczyszczenie jelita jest konieczne, w przeciwnym razie może się okazać, że wykonanie badania jest niemożliwe. Niektórzy pacjenci poddawani są sigmoidoskopii w osłonie antybiotykowej - decyduje o tym lekarz.

Sigmoidoskopia: przebieg badania

Sigmoidoskopia to badanie w znieczuleniu miejscowym, czasami podawany jest również środek uspokajający. Pacjent w trakcie leży na lewym boku. Lekarz wprowadza przez odbyt do przewodu pokarmowego giętki aparat, a obraz ścian jelita można oglądać na monitorze. Jeśli pobiera się wycinek, jest on przesyłany do laboratorium na badania histopatologiczne. Całe badanie trwa najczęściej kilka minut. Jeżeli w trakcie badania pojawi się ból należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Przeciwwskazania do sigmoidoskopii

Sigmoidoskopia: możliwe powikłania

Po badaniu może pojawić się niewielkie krwawienie, które zwykle dość szybko ustępuje. Większe i dłużej trwające krwawienia zdarzają się bardzo rzadko - w takim przypadku bywa konieczne powtórzenie endoskopii i koagulacji elektrycznej, a w wyjątkowych sytuacjach może okazać się konieczne leczenie operacyjne. Natomiast pilnego leczenia operacyjnego wymaga, zdarzające się rzadziej niż raz na tysiąc badań, przedziurawienie jelita grubego.