PIELOGRAFIA zstępująca i wstępująca to badanie układu moczowego

Pielografia zstępująca i wstępująca to badanie układu moczowego, które wykonuje się tylko w nielicznych przypadkach. Jest to bowiem badanie inwazyjne, które może dać groźne powikłania, np. zakażenie układu moczowego. Sprawdź, jakie są wskazania do wykonania pielografii, na czym polega to badanie i do jakich powikłań może doprowadzić.

PIELOGRAFIA zstępująca i wstępująca to badanie układu moczowego
Autor: Thinkstockphotos.com Pielografia zstępująca i  wstępująca to  badanie układu moczowego , które wykonuje się tylko w nielicznych przypadkach.

Spis treści

  1. Pielografia - wskazania i przeciwwskazani do badania
  2. Pielografia zstępująca - na czym polega?
  3. Pielografia wstępująca - na czym polega?

Pielografia to inwazyjne badanie układu moczowego z wykorzystaniem promieni rentgenowskich i środka kontrastującego. Pozwala ono na uwidocznienie nieprawidłowości moczowodu i układu kielichowo-miedniczkowego nerki. W zależności od drogi podania środka kontrastującego wyróżnia się pielografię zstępującą i wstępującą.

Pielografia - wskazania i przeciwwskazani do badania

Pielografię wykonuje się w sytuacji, gdy inne badania obrazowe nie pozwalają lekarzowi postawić ostatecznej diagnozy lub nie są dostępne.

Przeciwwskazaniami do wykonania badania są uczulenie na środek cieniujący (możliwe wystąpienie reakcji anafilaktycznej) i ciąża.

Pielografia zstępująca - na czym polega?

W pierwszej kolejności wykonuje się nefrostomię przezskórną, czyli nakłucie nerki przez powłoki skórne. Pacjent kładzie się brzuchem na stole aparatu rentgenowskiego. Następnie podaje mu się znieczulenie miejscowe i uwidacznia nerkę w badaniach obrazowych. Dopiero wtedy lekarz może ją nakłuć, by wprowadzić do układu kielichowo- miedniczkowego (jest to przejście od miąższu nerki do moczowodu) cewnik nefrostomijny. Po wprowadzeniu do wnętrza nerki zawija się on w charakterystyczną pętelkę, tzw. świński ogonek, dzięki czemu jego pozycja jest stabilna. Wówczas można przejść do badania właściwego, tzn. do podania przez cewnik środka kontrastującego i wykonania zdjęć rentgenowskich.

Pielografia wstępująca - na czym polega?

Pielografia wstępująca wykonywana jest w przypadku, gdy nie ma możliwości zobrazowania miedniczki lub moczowodu innymi badaniami. Polega ona na wprowadzeniu (oczywiście w znieczuleniu miejscowym) cewnika moczowodowego, czyli cienkiej, giętkiej, plastikowej rurki, do światła moczowodu na całej jego długości (tzw. cewnikowanie pęcherza moczowego). Następnie lekarz powoli podaje kontrast, a na ekranie monitora kontroluje stopień wypełnienia układu moczowego. Następnie wykonuje serię zdjęć rentgenowskich.

Ważne

Pielografia - powikłaniem mogą być infekcje układu moczowego

Po cewnikowaniu moczowodu pacjentowi podaje się obowiązkowo antybiotyki, aby zapobiec infekcji bakteryjnej, jednak mimo to może dojść do zakażenie układu moczowego. Jeśli po badaniu wystąpią gorączka i poważne problemy z oddawaniem moczu, a dodatkowo pojawi się krwiomocz, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, ponieważ są to objawy wskazujące na infekcję.