Pobór do wojska - badania wymagane w trakcie poboru do wojska

Ustawa o obronie ojczyzny ma zwiększyć liczebność Wojska Polskiego - temu służyć ma zapis o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, do której zgłaszać się mogą chętni młodzi ludzie. Podobnie jak kiedyś, tak i po wejściu w życie tej ustawy, potencjalny poborowy będzie musiał stawić się przed komisją wojskową i na obowiązkowe badania lekarskie. Jakie badania są wymagane do wojska?

Pobór do wojska - badania wymagane w trakcie poboru do wojska
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Badania kandydatów do wojska
  2. Komisja wojskowa - czy trzeba się rozbierać?
  3. Obowiązkowe badanie krwi i moczu
  4. Czy żołnierz może nosić okulary?
  5. Lejkowata klatka piersiowa
  6. Dodatkowe wymagania
Poradnik Zdrowie: jakie badania zrobić raz do roku?

Unikanie badań i niestawienie się przed komisją wojskową grozi grzywną lub nawet karą ograniczenia wolności. Każdy poborowy zakwalifikowany zostaje do jednej z kategorii, określającej możliwość odbycia służby wojskowej.

Od wyników badań zależy, czy znajdzie się w kategorii A – zdolny do służby wojskowej, B – czasowo niezdolny do odbycia służby wojskowej lub D – niezdolny do czynnej służby wojskowej.

Od momentu uprawomocnienia się postanowienia (14 dni), kandydaci z kategoriami A,B,D automatycznie przeniesieni zostają do rezerwy. Ci, którzy dostaną kategorię E (trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej), są skreślani z listy ewidencji wojskowej.

Badania kandydatów do wojska

Badania, którym poddawani są kandydaci całościowo sprawdzają stan zdrowia badanej osoby. Badania we wszystkich jednostkach wyglądają bardzo podobnie – procedury mogą ulegać tylko niewielkim modyfikacjom.

Zazwyczaj zaczyna się od mierzenia ciśnienia, wzrostu, wagi. Następnie, w różnej kolejności odbywa się badanie wzroku, badanie krwi (w tym na składnik bilirubiny), badanie moczu. Obowiązkowe jest też spotkanie z psychologiem/psychiatrą i neurologiem.

Kandydata czeka także wizyta u laryngologa, gdzie zbadany będzie słuch, drożność nosa, skontroluje się jamę ustną. Lekarze obejrzą ogólną kondycję skóry, sprawdzą ewentualną obecność blizn itp. Tatuaże przestały być już dyskwalifikujące, pod warunkiem, że nie będzie widać ich spod munduru.

Komisja wojskowa - czy trzeba się rozbierać?

W trakcie badania przed komisją wojskową kandydaci proszeni są o rozebranie się do bielizny - lekarze badają, czy potencjalny poborowy nie ma wad postawy lub deformacji, mogących wpływać na jego sprawność fizyczną, a także czy nie cierpi na choroby skóry. Badanie jąder, odbytu lub prostaty odbywają się niezwykle rzadko -  jeśli komisja uzna, ze są one konieczne, zostaną przeprowadzone za parawanem. 

Obowiązkowe badanie krwi i moczu

Lekarze wykonują pełną morfologię i ogólne badanie moczu. Badanie krwi na obecność bilirubiny wykonuje się w celu sprawdzenia wysokości stężenia tej substancji. Zbyt wysoki współczynnik powoduje powstawanie żółtaczki, co tymczasowo dyskwalifikuje ze służby wojskowej.

Czy żołnierz może nosić okulary?

Tak, pod warunkiem, że jego wada nie będzie duża (średnio do wojska przyjmowani są kandydaci, którzy nie mają więcej niż +/- 3 dioptrie). Dopuszczalny jest także astygmatyzm. Decyzja zależy też w dużej mierze od konkretnej jednostki. Na pewno soby z wadą wzroku nie mogą zostać snajperami czy komandosami.

Lejkowata klatka piersiowa

Taki typ budowy jest problemem wielu młodych mężczyzn. To efekt nieprawidłowego rozrostu chrząstek żebrowych. Charakterystyczny wygląd ma zapadnięty mostek. Wady klatki piersiowej wpływają negatywnie na układ oddechowy, ograniczają pojemność płuc i możliwości ruchu klatki piersiowej. Leczyć je można z powodzeniem u dzieci odpowiednimi ćwiczeniami (gimnastyką korekcyjną) i witaminą D. W zależności od stopnia zniekształcenia klatki piersiowej lekarz z komisji WKU może podjąć decyzję o możliwościach kandydata do podjęcia służby wojskowej.

Dodatkowe wymagania

Przygotować należy wyniki badań, jeśli chorowało się na jakąś chorobę w ostatnim czasie – należy przedstawić lekarzowi całą dokumentację dotyczącą przebytych i trwających chorób. Oprócz tego należy mieć przy sobie wszystkie dokumenty - dowód osobisty, zdjęcie, a także prawo jazdy, bo potrzebne będzie do spisania kategorii, na którą posiada się uprawnienia.