Badanie NBI (Narrow Band Imaging) w laryngologii

Badanie NBI (Narrow Band Imaging) wykorzystywane jest przez laryngologów w ramach wczesnej profilaktyki onkologicznej. Badanie endoskopowe z użyciem NBI pozwala wykryć nawet te zmiany, które dotąd były niewidoczne dla wprawnego oka lekarza czy tradycyjnych urządzeń diagnostycznych. Kiedy powinno się wykonać badanie NBI?

Badanie NBI (Narrow Band Imaging) w laryngologii
Autor: materiały prasowe Centrum Medyczne MML Badanie NBI  ( Narrow Band Imaging ) wykorzystywane jest przez laryngologów w ramach wczesnej profilaktyki onkologicznej. Badanie endoskopowe z użyciem NBI.

Spis treści

  1. Na czym polega badanie NBI?
  2. Badanie NBI: wskazania
  3. Badanie NBI: przygotowanie
  4. Badanie NBI: przebieg

Badanie NBI (Narrow Band Imaging) jest bezbolesne. Badanie endoskopowe z użyciem NBI jest powszechnie stosowane w gastroenterologii, a od niedawna również w laryngologii.

Na czym polega badanie NBI?

Badanie NBI (Narrow Band Imaging) wykorzystuje różnice we właściwościach pochłaniania światła przez krew i tkanki otaczające naczynie krwionośne. Zdrowa śluzówka pokrywająca górne drogi oddechowe ma zabarwienie różowoczerwone. Dzięki NBI możliwa jest ocena jej koloru oraz wychwycenie w niej miejsc o wzmożonym metabolizmie i nadmiernym unaczynieniu, co może świadczyć o zmianie nowotworowej. Badanie to pozwala na wczesne wykrycie nawet niewielkich zmian, również tych słabo widocznych przy zwykłym badaniu. Wcześnie wykryty stan zapalny, czy zmiana nowotworowa to większa szansa na szybsze i skuteczne wyleczenie.

Badanie NBI: wskazania

Celem badań jest wykrycie nieprawidłowych zmian poprzedzających nowotwór lub choroby w stadium bezobjawowym. Badaniom z użyciem endoskopu NBI powinny poddać się osoby z grupy zwiększonego ryzyka. W przypadku pozytywnego wyniku testu, czyli wykryciu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie błony śluzowej, pacjenci poddawani są szczegółowej diagnostyce. Znaczenie badań przesiewowych jest nieocenione, gdyż pozwalają one na wykrycie nowotworu w bardzo wczesnym stadium, co daje możliwość szybkiego wdrożenia leczenia i szansę na całkowite wyleczenie.

- NBI jest badaniem pomocnym również w trakcie zabiegów chirurgicznych, gdzie zobrazowanie tkanek wąską wiązką światła w wiarygodny sposób wskazuje chirurgowi granicę zdrowej błony śluzowej i tkanki nowotworowej. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne usunięcie chorej tkanki – mówił prof. dr hab. med. Wiesław Konopka, z Kliniki Otolaryngologii ICZMP w Łodzi, konsultant CM MML.

Badanie NBI: przygotowanie

Badanie NBI nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania, ale nie powinno się wykonywać po jedzeniu, ze względu na możliwość wystąpienia odruchu wymiotnego. Badanie powinno zostać przełożone na inny termin w przypadku przeziębienia czy infekcji górnych dróg oddechowych, bo zmieniona śluzówka może wpłynąć na wyniki badania.

Badanie NBI: przebieg

Procedura badania jest prosta, a samo badanie jest nieinwazyjne i niebolesne. Polega na wprowadzeniu do światła górnych dróg oddechowych endoskopu, czyli giętkiego przewodu o średnicy kilku milimetrów zakończonego kamerą o wysokiej rozdzielczości, pozwalającej na dokładne oglądanie wnętrza naszego ciała. W trakcie badania tkanki oświetlane są dodatkowo wąską wiązką światła – NBI – co pozwala na uzyskanie wysoko wykontrastowanego obrazu pozwalającego na różnicowanie i wstępną ocenę nieprawidłowości.

Jak podkreślają eksperci wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje szanse na zupełne wyleczenie pacjenta. Dlatego warto raz do roku wykonać badanie endoskopowe z użyciem NBI.

Materiały prasowe