Aortografia: inwazyjne badanie aorty: wskazania i przebieg

Aortografia, inaczej angiografia aorty, to obrazowa metoda badania aorty przy użyciu promieni rentgenowskich i kontrastu. W jakim celu wykonuje się aortografię? Jakie są wskazania do badania? Jak przebiega aortografia?

Aortografia: inwazyjne badanie aorty: wskazania i przebieg
Autor: thinkstockphotos.com Aortografia, inaczej angiografia aorty, to obrazowa metoda badania aorty przy użyciu promieni rentgenowskich i kontrastu. W jakim celu wykonuje się aortografię? Jakie są wskazania do badania? Jak przebiega aortografia?

Spis treści

  1. Aortografia: wskazania do badania
  2. Aortografia: jak przebiega badanie?
  3. Aortografia: możliwe powikłania

Aortografia to inwazyjna metoda badania tętnicy głównej, czyli aorty. Aortografia polega na wstrzyknięciu do światła aorty tzw. środka cieniującego, a następnie wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich. Badanie wykonuje się po wyczerpaniu nieinwazyjnych technik diagnostycznych rozwarstwienia aorty, które nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie rozpoznania.

Aortografia: wskazania do badania

Aortografię wykonuje się w celu uwidocznienia przebiegu aorty, a także zobrazowania jej światła. Kontrastowa metoda badania aorty stosowana jest przed interwencją wewnątrznaczyniową w celu uzupełnienia oceny lokalizacji i wielkości tętniaka oraz wykrycia wszelkich uszkodzeń aorty.

Aortografia: jak przebiega badanie?

Lekarz znieczula miejsce, w które zamierza wbić igłę - zwykle jest to prawa tętnica udowa. Następnie wkłuwa igłę do naczynia i wprowadza przez nią tzw. prowadnik. Dopiero wtedy do aorty zostaje wprowadzony kalibrowany cewnik, przez który podawany jest środek cieniujący (silnie pochłaniającego promieniowanie rentgenowskie). Następnie wykonuje się serię zdjęć rentgenowskich. Badanie trwa zwykle około pół godziny.

Aortografia: możliwe powikłania

Aortografia jest badaniem inwazyjnym, w związku z tym niesie za sobą ryzyko powikłań. Po badaniu pacjent może mieć nudności i wymioty, a także skarżyć się na bóle głowy i dreszcze. Przy uczuleniu na kontrast może pojawić się reakcja alergiczna w postaci wysypki lub rumienia.

Dlatego często zamiast cewnikowania aorty, wykonuje się niektóre nieinwazyjne badania, które są równie czułe jak aortografia. Należą do nich m.in. rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT) i echokardiografia przezprzełykowa (TEE).