Świadczenie przedemerytalne: komu się należy i ile wynosi?

2019-10-15 15:03 Katarzyna Stańczyk

Świadczenie przedemerytalne (inaczej zasiłek przedemerytalny) przysługuje osobie, która spełnia konkretne warunki określone przez przepisy prawa. Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne i ile ono wynosi?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia szereg warunków (wspólnych i indywidualnych) regulowanych przez przepisy prawa. Zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Świadczenie przedemerytalne: komu się należy?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która:

 • znajduje się w wieku okołoemerytalnym, ale nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego: kobieta powinna mieć ukończone 56 lat, mężczyzna 61,
 • utraciła zatrudnienie z przyczyn od niej niezależnych (np. firma zlikwidowała jej stanowisko pracy),
 • posiada długoletni staż pracy: minimum 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Jakie warunki ogólne musi spełnić osoba, by otrzymać świadczenie przedemerytalne?

1. Pracownik, który utracił źródło przychodu, powinien zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny.
2. Przez co najmniej 6 miesięcy musi pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
3. W tym okresie nie może odmówić bezpodstawnie przyjęcia propozycji podjęcia pracy zarobkowej (nie może też zrezygnować z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych).
4. Po otrzymaniu dokumentu poświadczającego pobieranie przez 180 dni zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 30 dni należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Jakie warunki indywidualne musi spełnić osoba, by otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne należy się osobom, które spełnią szereg dodatkowych warunków indywidualnych dotyczących ustania przyczyn zatrudnienia, wieku oraz stażu pracy.

Jakie mogą być przyczyny ustania zatrudnienia?

Świadczenie przedemerytalne należy Ci się, jeśli:

 • stosunek pracy zostaje rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy, likwidacji zakładu pracy, niewypłacalności pracodawcy,
 • rozwiązanie umowy może odbyć się zarówno za porozumieniem stron, jak i w drodze wypowiedzenia,
 • w świadectwie pracy powinno być jasno napisane, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz powinna być zawarta podstawa prawna rozwiązania tego stosunku pracy,
 • u ostatniego pracodawcy przepracowałeś co najmniej 6 miesięcy.

Jak ZUS oblicza staż pracy?

Przy wyliczaniu stażu pracy ZUS bierze pod uwagę:

 • okresy uprawniające do emerytury, czyli okresy składkowe i nieskładkowe określone w Ustawie emerytalnej,
 • okresy pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenie tego gospodarstwa,
 • okresy ubezpieczenia za granicą.

Jeśli okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające zbiegają się w czasie, przy ustalaniu świadczenia przedemerytalnego ZUS uwzględnia korzystniejszy okres.

Czy świadczenie przedemerytalne należy się osobom, które prowadziły działalność gospodarczą?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje również osobom, które prowadziły działalność gospodarczą, ale ogłosiły upadłość. Żeby go otrzymać należy spełnić warunki wymienione wyżej oraz:

 • do dnia ogłoszenia upadłości przez okres nie krótszy niż 24 miesiące prowadzić nieprzerwanie działalność gospodarczą o charakterze innym niż rolniczy,
 • w tym czasie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne,
 • posiadać wydane przez sąd postanowienie o upadłości,
 • posiadać staż pracy wymagany do emerytury (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn),
 • mieć ukończone co najmniej 56 lat w przypadku kobiet i 61 w przypadku mężczyzn.

Czy świadczenie przedemerytalne należy się osobom, które utraciły prawo do renty?

Zasiłek przedemerytalny należy się również osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Żeby je otrzymać trzeba spełnić warunki wspólne oraz:

 • zarejestrować się w Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od momentu, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pobierać rentę co najmniej przez okres 5 lat,
 • w dniu, w którym ustało prawo do renty, mieć ukończone 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn,
 • posiadać staż pracy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne nie należy się osobom, które w okresie pobierania renty zgłosiły wniosek o zawieszenie jej udzielania.

Czy świadczenie przedemerytalne należy się osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, którym:

 • ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ustało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • ustało prawo do zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę

Żeby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy spełnić warunki ogólne oraz:

 • w ciągu 60 dni od ustania świadczenia zarejestrować się w Urzędzie Pracy,
 • zasiłek pobierać nieprzerwanie przez okres 365 dni,
 • mieć ukończone 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • posiadać staż pracy: 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o przyznanie zasiłku przedemerytalnego należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania.

Kto wypłaca świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek wypłaca ZUS w terminie płatności wskazanym w zawiadomieniu.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Od 1 marca 2019 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1140,99 zł.

O autorze
Katarzyna Stańczyk
Katarzyna Stańczyk
Redaktor Mjakmama.pl. Odpowiada za działy Mama, Niemowlę, Dziecko. Od 10 lat zawodowo związana z mediami online. Miłośniczka reportaży i wywiadów. Prywatnie – mama Antosia.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Czytaj e-wydanie cenie 1,00 zł i zyskaj dostęp do numerów archiwalnych! W nr 6/2020 "Zdrowia" m.in.: jak działają jelita, 10 pytań o wazektomię, uzależnienia a płeć, dłonie pod ochroną, ćwiczenia na smukłe nogi. "Zdrowie" to 76 stron rzetelnej wiedzy!

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie 6/2020
KOMENTARZE