ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nierefundowane - za co musisz zapłacić sam

Mimo tego, że dostęp do służby zdrowia jest opłacany z podatków, są niestety konsultacje, badania i zabiegi, za które musimy zapłacić. Oto lista świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków NFZ.

Świadczenia zdrowotne niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania:

 1. szczepienia ochronne niewchodzące w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych;
 2. zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
 3. operacje zmiany płci;
 4. świadczenia w zakresie akupunktury, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w leczeniu bólu przewlekłego;
 5. zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe;
 6. poradnictwo seksuologiczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 7. poradnictwo psychoanalityczne;
 8. ozonoterapia;
 9. autoszczepionki;
 10. magnetoterapia z zastosowaniem stałego pola magnetycznego;
 11. laseropunktura;
 12. akupresura;
 13. zooterapia;
 14. diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.

Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych w poszczególnych zakresach zastosowania:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu nerwowego:
  • leczenie padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego,
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku,
  • zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,
  • podawanie baclofenu pompą infuzyjną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;
 2. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu wydzielania wewnętrznego - endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Graves-Basedowa z wyłączeniem przypadków ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy;
 3. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie gałki ocznej:
  • chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku,
  • stymulacja laserowa plamki żółtej,
  • alloplastyka tętnic skroniowych;
 4. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu sercowo-naczyniowego - wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej;
 5. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego - bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka;
 6. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu trawiennego:
  • badanie przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej,
  • usunięcie guzków krwawniczych (żylaków odbytu) metodą Longo,
  • hydrokolonoterapia;
 7. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie męskich narządów płciowych:
  • pobierania nasienia z najądrza,
  • obliteracja żyły jądrowej metodą fluoroskopową,
  • wszczepienie protez prącia;
 8. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie powłok ciała - otyłość, z wyjątkiem otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczonej metodami zabiegowymi;
 9. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów diagnostycznych - pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjątkiem przypadków:
  • pojedynczego przerzutu o nieznanym punkcie wyjścia w celu lokalizacji guza pierwotnego, przy braku potwierdzenia rozpoznania lokalizacji ogniska pierwotnego innymi dostępnymi badaniami,
  • pojedynczego guzka płuca w celu różnicowania pomiędzy guzem łagodnym i złośliwym przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami,
  • niedrobnokomórkowego raka płuca w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
  • ziarnicy i chłoniaków nieziarniczych w celu wstępnej lub końcowej oceny skuteczności chemioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu jeżeli, TK nie daje jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
  • choroby wieńcowej w celu oceny zamrożonego mięśnia sercowego do precyzyjnego ustalenia wskazań/przeciwwskazań do rewaskularyzacji w przypadku braku jednoznacznych informacji z innych badań,
  • przed transplantacją serca w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego w przypadku braku możliwości wykluczenia tego stanu w innych badaniach,
  • padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwotnego w przypadku braku możliwości zlokalizowania ogniska w innych badaniach,
  • mięsaków tkanek miękkich w celu oceny skuteczności chemioterapii po dwóch kursach i wczesnego wykrycia nawrotu,
  • raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania w przypadku leczenia oszczędzającego przed biopsją, jeżeli MR wykazuje pojedyncze ognisko,
  • raka jajnika w celu wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawansowania i rozpoznania nawrotu,
  • raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
  • podejrzenia przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
  • planowania radioterapii radykalnej o modulowanej intensywności wiązki w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji, proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają w przypadku braku możliwości dokonania takiej oceny w innych badaniach,
  • radiochirurgicznego leczenia raka płuca o wczesnym stopniu zaawansowania w celu wykluczenia istnienia innych ognisk nowotworowych, jeżeli inne badania nie pozwalają ich zlokalizować.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Mirosław
|

PiS obiecywał liberalizację przepisów a tym czasem szastają publicznymi pieniędzmi.
Program 500+ nie ratuje życia a według moich obserwacji zwiększa okupowanie budek z piwem. Prowadzi to do choroby alkoholowej (na własne życzenie) refundowanej z NFZ.
Tymczasem:
1. Nie refundowana ozonoterapia doskonale sprawdza się przy leczeniu "stopy cukrzycowej"
2. Nie leczona "stopa cukrzycowa" prowadzi do amputacji.
3. Po amputacji bardzo kosztowne są proteza i proces rehabilitacji.
Podsumowując:
Ozonoterapia przy "stopie cukrzycowej" (chorobie NIE NA WŁASNE ŻYCZENIE) mniej kosztowna niż proteza i rehabilitacja nie jest refundowana przez NFZ.
Choroba alkoholowa (NA WŁASNE ŻYCZENIE) jest refundowana przez NFZ.

mela
|

refundowana czy nie?
Może ktoś wreszcie pozwoli mi wybrać? comiesięczny haracz na "zdrowotne" dobija mnie skutecznie, nic nie zyskuję --> za każdą bytnością u lekarza muszę pozbyć się części zarobionych ciężko pieniędzy!!! Gdybym czekała na NFZ dawno bym "wąchała kwiatki od spodu".