Prawidłowo wypełniona recepta warunkuje zakup refundowanego leku

Poprawnie wypełniona recepta, zgodnie z zapisami nowej ustawy refundacyjnej, warunkuje jej realizację. Źle wystawiona sprawia, że farmaceuta w aptece nie wyda ci refundowanego leku i będziesz zmuszona wrócić do lekarza, by ten wystawił nową, poprawnie wypełnioną. Jak powinna wyglądać idealna, perfekcyjnie wypełniona recepta?

Od stycznia 2012 będą obowiązywały nowe wzory recept, na drukach których będzie nowa rubryka przeznaczona na dane o odpłatności za lek refundowany.
Dla leków wydawanych bezpłatnie lekarz wypisze na dokumencie oznaczenie B, dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową – R.
Na recepcie muszą też być zawarte następujące dane:

  • adres pacjenta (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu i numer lokalu)
  • PESEL pacjenta
  • identyfikator oddziału NFZ właściwego dla jego miejsca zamieszkania
  • data wystawienia i realizacji recepty oraz dane osoby wystawiającej dokument (własnoręczny podpis i pieczątka)

Ponadto recepta musi być czytelna i pozbawiona literówek oraz błędów ortograficznych.
Przepisy określają również wielkość blankietu recepty: szerokość 9 – 11 cm, długość 20 – 21,5 cm. Stare druki mogą funkcjonować w obiegu do czerwca 2012 r.

Ważne

Prawidłowe wypisanie recepty przez lekarza jest niezwykle ważne dla pacjenta, który uniknie ponownej wizyty w celu korekty recepty. Poprawna recepta to także ułatwienie pracy farmaceutów, którym błędnie wypisane recepty kwestionują inspektorzy Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE