Co dzieje się ze zwłokami w szpitalu? Gdzie trafia ciało zmarłego, kto może odebrać zwłoki ze szpitala?

ap

Gdy ktoś bliski umiera w szpitalu, pojawiają się pytania: co dzieje się ze zwłokami w szpitalu? Ogólne zasady postępowanie ze zwłokami w szpitalu określone są w ustawach, szczegółowe procedury opisujące poszczególne czynności, każdy szpital opracowuje sam. Gdzie trafia ciało zmarłego w szpitalu? Kto może odebrać zwłoki ze szpitala?

To, co dzieje się ze zwłokami w szpitalu jest ściśle uregulowane przez przepisy prawa. Śmierć w szpitalu i ciało zmarłego w szpitalu pracownicy szpitala powinni traktować z należytym szacunkiem.

Co dzieje się ze zwłokami w szpitalu: stwierdzenie zgonu

Gdy lekarz stwierdzi zgon pacjenta w szpitalu, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni, a na dłoni lub stopie zmarłego umieszcza identyfikator. Zwłoki osoby zmarłej mogą zostać przewiezione najwcześniej po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, który wpisano do dokumentacji. W tym czasie zwłoki powinny być przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku - w innym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

Przewiezienie zwłok do prosektorium

Zwłoki wraz z kartą skierowania i identyfikatorem są przewożone do chłodni w prosektorium. Szczegółową treść karty skierowania zwłok do chłodni oraz identyfikatora wskazują przepisy. Gdy tożsamość pacjenta nie jest znana, w dokumentach i na identyfikatorze umieszcza się oznaczenie "NN" z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości. Przeniesienie zwłok powinno odbywać się specjalnie do tego przeznaczonym środkiem transportu - szczelnie zamkniętym (kapsule), umożliwiającym jego mycie i dezynfekcję, wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi na terenie szpitala. Transport zwłok między piętrami powinien odbywać się windą do tego przystosowaną.

Identyfikacja zwłok

Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu mogą wydane osobie lub instytucji do tego uprawnionej po tym, jak dokonają one identyfikacji zmarłego w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. Identyfikacja odbywa się w obecności uprawnionego pracownika szpitala i musi być udokumentowana w świadectwie identyfikacyjnym.

Wydanie zwłok ze szpitala

Przed wydaniem zwłoki należy przygotować poprzez ich umycie i okrycie z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej. Czynność ta nie obejmuje ubrania zmarłego. Tym winny zająć się osoby bliskie zmarłego lub firma świadcząca usługi pogrzebowe.

Kto może odebrać zwłoki ze szpitala?

Kwestię tego, kto może odebrać zwłoki reguluje ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prawo pochowania osoby zmarłej mają przede wszystkim:

  • pozostały małżonek(ka);
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Prawo pochowania żołnierzy zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym, w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

Jak długo mogą być przechowywane zwłoki w szpitalu?

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:

  • nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta,
  • w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
  • przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Czytaj e-wydanie! Z kodem rabatowym: "wiosna" tylko 2,50 zł za 96 stron porad o zdrowiu! Dodatkowo otrzymasz dostęp do numerów archiwalnych. W nr 4/2020 „Zdrowia m.in.: poradnik alergika, choroby zakaźne pod lupą, „młody” zawał serca, mity o recyklingu.

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie 4/2020
KOMENTARZE
Aga
|

Ja wiem że tak się mówi i takie słowo istnieje, dla mnie to takie uwlaczajace mówić na nartwego czlowieka "zwłoki". Okropne. Dużo lepiej brzmi po prostu "zmarły".

Celina
|

To pytanie wynika z sytuacji, gdy szpital zawiadamia o zgonie, lecz po przyjeździe osoby bliskiej pielęgniarka oddziałowa skupia się na li tylko na dokumentach. Osoba bliska nie ma możliwości zobaczenia zmarłego. Dlaczego? Przecież to nie budzi zaufania, lecz może rodzić wątpliwości. Czyżby identyfikację zwłok zastrzeżono tylko do tych sytuacji, gdy osoba bliska zgłasza się o wydanie jej tych zwłok? A jakiej identyfikacji może dokonać instytucja? Przecież nie zna każdej zmarłej osoby.

Ja
|

Warto spojrzeć na stronę. ...przecież to pachnie reklamą własnej firmy pogrzebowej!

Rednik
|

Żeby nie mieć problemów, to warto się zwrócić do porządnej firmy, która zajmie się między innymi przewozem zwłok. Warto zajrzeć na stronę jakubisiak.eu, bo oni właśnie oferują szereg usług, w tym także przewóz. Bardzo podobało mi się ich podejście i empatia.

jan Kowalski
|

Wszędzie kartele farmaceutyczne - tylko truć i leczyć truć i leczyć...