Tympanometria (audiometria impedancyjna) - badanie ucha środkowego

Tympanometria to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia przez małżowinę uszną do błony bębenkowej). Jak przebiega to badanie słuchu?

Tympanometria (audiometria impedancyjna) jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.

Tympanometria: wskazania do badania

  • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej
Przeciwskazaniem do tympanometrii jest brak błony bębenkowej ucha.

  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach
  • niedosłuch odbiorczy
  • niedowład nerwu twarzowego

Tympanometria: przygotowanie do badania

Przed wykonaniem tympanometrii musisz pójść na badanie otolaryngologiczne, w tym ocenę drożności trąbki słuchowej, a także na subiektywne badania słuchu - audiometrię tonalną i audiometrię słowną czyli rozumienie mowy za pomocą testów słownych.

Tympanometria: przebieg badania

Badanie jest bezbolesne, trwa kilkanaście minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do + 400 mm słupa wody. W czasie badania siedzisz. Do przewodu słuchowego lekarz wkłada ci zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego. Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Ostateczny wynik podaje się w formie opisu. Podczas badania nie powinnaś mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Możesz odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.

Czemu służy tympanometria?

Tympanometria pozwala na ocenić stan ucha środkowego: sztywność układu kosteczek (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy), istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej (w przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej lub w stanach pozapalnych ucha środkowego). Badanie to umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny i zjawisko wyrównania głośności w tzw. niedosłuchu ślimakowym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.