Smartfony nie powodują „demencji cyfrowej”. Wręcz przeciwnie - poprawiają pamięć

2022-08-23 13:13

Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z University College London (Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, UCL) wykazało, że korzystanie z urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony, może poprawić umiejętności zapamiętywania. Nie powoduje lenistwa i nie pogarsza pamięci.

Kobieta korzysta z telefonu
Autor: Getty Images

Badania opublikowane w Journal of Experimental Psychology dowodzą, że urządzenia cyfrowe pomagają ludziom przechowywać i zapamiętywać bardzo ważne informacje. Neuronaukowcy obawiali się, że nadużywanie technologii może doprowadzić do załamania zdolności poznawczych i spowodować „cyfrową demencję”. Jednak odkrycia dowodzą, że używanie urządzenia cyfrowego jako pamięci zewnętrznej, nie tylko pomaga ludziom zapamiętać informacje zapisane w urządzeniu, ale także pomaga zapamiętać niezapisane tam informacje.

Jak ćwiczyć pamięć

Zadanie pamięciowe do odtworzenia

By potwierdzić postawioną tezę, naukowcy opracowali zadanie pamięciowe do odtworzenia na cyfrowym tablecie lub komputerze z ekranem dotykowym. Test przeprowadziło 158 ochotników w wieku od 18 do 71 lat.

Uczestnikom pokazano na ekranie 12 ponumerowanych kółek, które musieli zapamiętać, tak by potem niektóre z nich przeciągnąć w lewo, a niektóre w prawo. Koła, które zapamiętali musieli przeciągnąć na właściwą stronę - decydowało to o końcowym wyniku eksperymentu.

Jedna strona była stroną o „wysokiej wartości”, co oznacza, że prawidłowe przeciągnięcia koła na tę stronę było warte 10 razy więcej pieniędzy niż przeciągnięcie koła na stronę o „niskiej wartości”. Uczestnicy musieli zapamiętać połowę rozwiązań, a drugą połowę mogli zapisać na urządzeniu cyfrowym.

Co się okazało?

Wyniki wykazały, że uczestnicy używali  urządzeń cyfrowych do przechowywania szczegółowych informacji dotyczących kół o wysokiej wartości. Co ciekawe, po zapisaniu informacji, ich pamięć dotycząca kręgów o wysokiej wartości poprawiła się o 18 proc. Pamięć dotycząca kręgów o niskiej wartości również poprawiła się o 27 proc., nawet u osób, które nigdy nie ustawiały żadnych przypomnień dla kręgów o niskiej wartości.

Wyniki wykazały również potencjalne korzyści płynące z korzystania z przypomnień. Co się okazało? Uczestnicy lepiej zapamiętali kręgi o niskiej wartości niż te o wysokiej wartości, co dowidzi, że informacje o kręgach o wysokiej wartości powierzyli swoim urządzeniom, a potem o nich zapomnieli.

„Chcieliśmy zbadać, w jaki sposób przechowywanie informacji w urządzeniu cyfrowym może wpływać na zdolności pamięciowe.” – mówi Starszy autor, dr Sam Gilbert.

„Odkryliśmy, że ludziom, którzy mogli korzystać z pamięci zewnętrznej, urządzenie pomagało zapamiętać informacje, które w niej zapisali. Nie było to zaskakujące, ale odkryliśmy również, że urządzenie poprawiło pamięć ludzi również w przypadku niezapisanych informacji.”

„Korzystanie z urządzenia zmieniło sposób, w jaki ludzie używali swojej pamięci do przechowywania ważnych i mało ważnych informacji. Kiedy ludzie musieli zapamiętywać sami, wykorzystywali swoją pamięć do zapamiętywania najważniejszych informacji. Kiedy korzystali z urządzenia, zapisywali w nim ważne informacje, a zamiast tego używali własnej pamięci do mniej ważnych informacji.”

„Wyniki pokazują, że narzędzia pamięci zewnętrznej działają. Nie powodują „demencji cyfrowej”. Korzystanie z urządzenia pamięci zewnętrznej może nawet poprawić naszą pamięć w przypadku informacji, których nigdy nie zapisaliśmy (…)”.