Life i biznes coaching - na czym polegają?

2018-07-19 16:33

Wokół coachingu i coachów od pewnego czasu krąży wiele kontrowersji i niejasności. Często można spotkać się ze skrajnymi opiniami na temat tej metody. Entuzjaści gotowi są każdy życiowy problem poddawać coachingowi, zaś osoby które doświadczyły nieprofesjonalnego coachingu lub pomyliły ten sposób rozwoju z innymi formami edukacji czy wsparcia, często negatywnie wypowiadają się o świecie coachów. Dlatego właśnie rozważając możliwość skorzystania z usługi coacha warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami dotyczącymi tego sposobu rozwoju osobistego oraz najczęściej mylonych z nim metod.

Life i biznes coaching - na czym polegają?
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Kim jest coach?
  2. Co to jest life coaching?
  3. Co to jest biznes coaching?

W ostatnich latach słowo coaching odmieniane jest przez wszystkie przypadki, często niesłusznie używane, jako synonim szkolenia, doradztwa czy wręcz "nowej metody terapii". Prawdą jest, że dobrze przeprowadzony coaching może być odpowiedzią na wiele wyzwań życia zawodowego i osobistego, ale u jego podstaw leży gotowość klienta na zmianę. Bez tego elementu proces wydaje się być pozbawiony sensu.

Kim jest coach?

Coach to specjalista, który jest w stanie udokumentować ukończenie odpowiednich kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych w tym zakresie. Ważne jest również, aby mógł wykazać się wykształceniem dającym umiejętność pracy z człowiekiem (psycholog, pedagog itp.). Niezmiernie ważna jest też świadomość i wiedza coacha w kwestii podjęcia decyzji, czy trudność z jaką przychodzi klient jest materiałem do pracy coachingowej, czy powinno się przekierować go do innego specjalisty np. terapeuty czy psychoterapeuty.

Formalnie profesja coacha nie jest regulowana prawem, dlatego warto samemu zadbać o to, komu powierzamy zadania takie jak wsparcie czy rozwój osobisty, dbając o jakość usługi za którą płacimy. Podstawowa zasada, która przyświeca temu nurtowi rozwoju osobistego, to założenie, że klient nie jest popsuty i nie trzeba go naprawiać. To właśnie on ma wszystkie zasoby i całą mądrość umożliwiającą pokonanie trudności, która jest tematem jego coachingu.

Coach nie może doradzać czy podawać gotowych recept. On ma towarzyszyć klientowi w dotarciu do najkorzystniejszego rozwiązania, ale wspierać w odkrywaniu i rozwijaniu tych zasobów, które to umożliwią. Nurtów czy rodzajów coachingu ze względu na obszary, którymi się zajmuje, jest sporo. Dwa zasadnicze nurty coachingu dotyczą obszaru życia osobistego i zawodowego: "biznes coaching" i "life coaching". Zagadnienie często omawiane na sesjach to "cel" i wszystko to, co jest związane z jego osiągnięciem.

Co to jest life coaching?

Wspólnym mianownikiem klientów, którzy korzystają z life coachingu jest towarzyszące im wrażenie bezcelowości czy wręcz utknięcia w ślepym zaułku, poczucie, że nie wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Często klienci przychodzą na sesje z gotowym sprecyzowanym celem. W wielu przypadkach zaczyna się od weryfikacji, czy ten początkowo deklarowany cel faktycznie jest potrzebą danej osoby, czy nie stanowi przypadkiem odpowiedzi na oczekiwania innych.

Kolejna trudność, która często jest tematem sesji, to tzw. słomiany zapał, czyli sytuacja, w której klient ma swój cel, ale zwykle nie osiąga go i chce przyjrzeć się np. swojej motywacji lub zasobom, które ułatwią mu tym razem dotarcie do mety.

Bywa też tak, że klient wie, do czego dąży, tylko nie ma pomysłu, jak to zrealizować. Zasadnicza różnica między life coachingiem, a coachingiem zawodowym nie polega na metodzie, bo ta akurat jest identyczna, ale na pierwotnej motywacji do podjęcia pracy w danym obszarze.

Co to jest biznes coaching?

Zwykle osobą zamawiającą usługę coacha w tym układzie jest szef/ przełożony, który tego typu sesje traktuje jako inwestycję w pracownika. Często wiąże się to z planowanym awansem.

Tematy najczęściej podejmowane w tej sytuacji to nowa rola czy wręcz tożsamość zawodowa. Dobrze przeprowadzony coaching jest doskonałym katalizatorem przyśpieszającym skuteczne realizowanie nowych zadań przez pracownika. Biznes coaching jest również skutecznym narzędziem służącym rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych, zarządzania firmą, konkretnym zespołem, eksplorowania zasobów klienta, itp. Poznanie i doskonalenie swoich możliwości, zmiana nastawienia, zachowania, przekonań - te tematy zwykle pojawiają się na sesjach zawodowych.

Coaching to skuteczne i dość szybkie narzędzie służące klientowi we wprowadzeniu zmian lub osiągnięciu konkretnego celu. Należy jednak pamiętać, że nie jest tożsame z terapią, szkoleniem, doradztwem czy mentoringiem.

To ci się przyda

Coach czy trener, czyli kłopotliwe nazewnictwo

Sama nazwa coach przysparza wielu trudności w kontekście odróżnienia treningu od coachingu. Tłumacząc dosłownie z języka angielskiego coach i trener są właściwie tym samym. Jednak analizując rodzaj wsparcia czy usługi, jakie kryją się pod każdym z tych pojęć, oba zasadniczo różnią się od siebie.

Czym jest coaching?

Coaching to proces, w którym zwykle udział bierze coach i jego klient, rzadziej bywa prowadzony tzw. coaching grupowy. Specjalista za pomocą odpowiednich pytań przeprowadza przez proces docierania do najlepszego sposobu poradzenia sobie z trudnością, nad którą zechciał pracować klient. Coach nie doradza, nie uczy, nie daje gotowych rozwiązań. To towarzysz stymulujący rozwój osoby coachowanej. Jego założeniem jest przekonanie o tym, że to właśnie klient zna najlepsze odpowiedzi w związku z samym sobą i to właśnie w nim znajdują się zasoby służące najlepszemu rozwiązaniu. To klient jest główną siłą dostarczającą informacji niezbędnych do odkrycia i realizacji swoich celów.

Czym jest trening?

Trening czy warsztat (płytsza forma pracy) to metoda rozwoju osobistego, mająca zwykle charakter grupowy. Zasadniczym zadaniem jest nabycie lub rozwinięcie konkretnych umiejętności. Podczas treningu klient poznaje techniki wzmacniania poszczególnych kompetencji, dostaje instrukcję, jak tych metod używać, ma okazję wypróbować je na sobie oraz wymienić się doświadczeniami na ten temat z pozostałymi uczestnikami zajęć. Trener zwykle przekazuje klientom wiedzę, udziela odpowiedzi, czuwa nad procesem udoskonalania wybranych umiejętności.

Ważne jest, aby zarówno coach, jak i trener posiadali odpowiednie wykształcenie i kompetencje świadczące o przygotowaniu do pracy w obszarze wsparcia czy rozwoju osobistego. Dlatego też zachęcam, aby przed podjęciem decyzji o udziale w procesie treningu lub coachingu sprawdzić, kto nas przez ten proces będzie przeprowadzał.

Podsumowując, coaching nie jest remedium na wszystkie problemy, chociaż jest bardzo pomocny w poradzeniu sobie w wielu codziennych trudnościach. Jego zadaniem jest wydobycie z klienta tych zasobów, które pozwolą mu wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i plany, pokazując, że to on jest ekspertem od swojego życia.

Polecany artykuł:

Jak się zmotywować?