JOGA: 8 stopni rozwoju osobistego

2013-08-02 16:45

Joga to nie tylko ćwiczenia dla ciała - joga to jedna z filozofii życia, stan umysłu osiągalny tylko przez idealne połączenie 8 stopni osobistego rozwoju. Jak wygląda droga do osiągnięcia stanu samadhi, czyli całkowitego zjednoczenia z wszechświatem?

JOGA: 8 stopni rozwoju osobistego
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Joga to nie tylko gimnastyka!
  2. 8 stopni jogi: ćwiczenia wprowadzają w stan medytacji
  3. Co daje medytacja?

Joga to nie tylko gimnastyka!

Wielu ludzi traktuje jogę jako formę gimnastyki. Joga powstała jednak nie tylko z myślą o pogłębianiu elastyczności ciała oraz poprawie kondycji ćwiczącego, a gimnastyka stanowi zaledwie wycinek jej złożonego systemu. Słowo "joga" pochodzi z sanskrytu i oznacza jedność. Praktyka jogi pozwala człowiekowi zrozumieć, że na pozamaterialnym poziomie istnieje tylko jedna istota, która w równym stopniu przenika każde żywe stworzenie. Istota ta jest niezmienna, nienaruszalna i nieśmiertelna, a także nieograniczona czasem ani przestrzenią.

8 stopni jogi: ćwiczenia wprowadzają w stan medytacji

Za prekursora dzisiejszej jogi uważa się starożytnego indyjskiego uczonego Patanjalego. Patanjali uporządkował jogę, wyodrębniając w niej osiem głównych składowych, zwanych również stopniami.

Są to kolejno: jamy i nijamy (zbiór wskazówek dotyczących codziennego życia), asany (pozycje ciała), pranajamy (ćwiczenia oddechowe), kontemplacja, koncentracja, medytacja oraz będący ukoronowaniem praktyki stan samadhi - całkowitego zjednoczenia ze wszechświatem.

  • Układając elementy jogi w powyższej kolejności, Patanjali zasugerował, że najłatwiej dotrzeć do prawdy o jedności, kierując swą uwagę od ciała poprzez umysł do tak zwanego ducha. Podstawą jego systemu są między innymi uczciwe postępowanie, szacunek dla wszelkich stworzeń, łącznie z samym sobą, oraz umiar we wszystkich życiowych aspektach.
  • Następnym czynnikiem wspomagającym rozwój świadomości są asany - znane na całym świecie jogiczne pozycje ciała. Asany pobudzają krążenie energii w organizmie, oczyszczając go z toksyn oraz usuwając napięcia. Już na tym etapie praktykujący doświadcza często uczucia spełnienia, mimo iż nie zawsze uświadamia sobie, skąd się ono bierze.
  • Działanie podobne do asan mają pranajamy - ćwiczenia polegające na wyrównaniu i spowolnieniu oddechu.
  • Kolejne stopnie jogi - kontemplacja oraz koncentracja - służą wyciszeniu umysłu i wprowadzają w medytację - metodę pozwalającą poprzez zagłębienie się w siebie w bezpośredni sposób doświadczyć jedności ze wszechświatem.
  • Istnieją różne techniki medytacji. Stosowana przeze mnie polega na uważnej obserwacji wewnętrznej przestrzeni wraz z pojawiającymi się w niej myślami oraz obrazami. Spoglądając z boku na własne myśli i odczucia, oddzielam od nich nieograniczoną ludzką formą cząstkę siebie.

Co daje medytacja?

- Ilekroć zamykam oczy, aby nawiązać kontakt ze swoją prawdziwą naturą, ogarnia mnie uczucie radości i lekkości - o swoim doświadczeniu jogi mówi Karolina Sarna, autorka książki "Ścieżki do domu". - Wynika ono z uświadomienia sobie, że mimo iż podczas medytacji na moment odwracam się od wszelkich "nękających mnie" wrażeń zmysłowych oraz procesów myślowych, wcale nie przestaję istnieć. Oznacza to, że w rzeczywistości nie jestem ograniczona ciałem ani umysłem. Nie jestem również ograniczona czasem ani przestrzenią. Charakteryzuje mnie wolność i nieprzemijalność. Nadaktywność myślowa często przesłania nam ową wspaniałą prawdę, dlatego warto czasem spróbować "wyjść poza umysł", co osiągnąć można między innymi dzięki jodze - zarówno w postaci ćwiczeń fizycznych oraz oddechowych, jak i w formie koncentracji czy medytacji.

Materiały prasowe
Zrób to koniecznie

Karolina Sarna podczas pobytu w Indiach napisała książkę "Ścieżki do domu". Jest to zapis jej doświadczeń oraz przemyśleń, ujęty w ramy czterech opowiadań o poszukiwaniach i odkryciach na ścieżce rozwoju osobistego. Więcej informacji o książce oraz wybrane fragmenty znaleźć można na stronie internetowej: www.sciezkidodomu.pl.

karolina_sarna_sciezki_do_domu.jpg
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl