Nowoczesne badania obrazowe w kardiologii

Paulina Walczak

Badania obrazowe są nieodłącznym elementem medycyny. Ostatni rok pokazał, jak ważne jest obrazowanie w kardiologii. W Polsce i na świecie pojawiają się nowe metody obrazowania, wykorzystuje się najnowsze technologie, a wszystko to pokazuje, jak bardzo ważnym elementem rozwoju w zakresie leczenia chorób serca i naczyń jest obrazowanie.

Najnowsze artykuły