Atak astmy - jak pomóc choremu złapać oddech

Karolina Kawęcka

Atak astmy może być spowodowany alergią lub innym czynnikiem, np. nagłym oziębieniem lub silnymi emocjami. Podczas ataku dochodzi do nagłego skurczu oskrzeli i oskrzelików. Ich zwężenie oraz obrzęk błony śluzowej oskrzeli utrudnia wydychanie powietrza z płuc, stąd uczucie duszności.

Najnowsze artykuły