WHO ostrzega: wariant Omikron stwarza bardzo wysokie ryzyko

2021-12-29 9:32

Ryzyko stwarzane na świecie przez wysoce zaraźliwy wariant koronawirusa Omikron pozostaje „bardzo wysokie” – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Ostrzeżenie zamieściła w biuletynie epidemiologicznym ukazującym się co tydzień.

Walka z pandemią Covid-19
Autor: Getty Images

Światowa Organizacja Zdrowia uznała nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron za niepokojący. W opinii ekspertów WHO całkowite ryzyko związane z nim pozostaje bardzo wysokie. Jak wyjaśnili, „wiarygodne dowody pokazują, że wariant ten ma przewagę wzrostu nad wariantem Delta i podwojone tempo rozprzestrzeniania się”. 

Badania kontrolne po COVID-19 – jakie wykonać?

Z danych WHO wynika, że „w wielu krajach obserwuje się szybkie tempo zachorowalności”. - Ten gwałtowny wzrost jest prawdopodobnie powiązany z kombinacją utraty odporności i nieodłącznym wzrostem zakażalności wariantu Omikron – dodała organizacja.

Mimo tych prognoz, eksperci WHO zwrócili też uwagę na 29-procentowy spadek częstości zakażeń w Republice Południowej Afryki. To właśnie ten kraj jako pierwszy 24 listopada zgłosił nowy wariant do Światowej Organizacji Zdrowia.

Omikron łagodniejszy niż Delta

Wcześniej WHO przekazała, że dane z Danii, RPA i Wielkiej Brytanii, czyli krajów z obecnie najwyższym wskaźnikiem zakażeń, sugerują mniejsze ryzyko w przypadku Omikrona w porównaniu z wariantem Delta. Zdaniem organizacji należy uzyskać więcej danych, aby zrozumieć siłę nowego wariantu SARS-CoV-2 pod kątem wskaźników klinicznych, m.in. zużycia tlenu, wentylacji mechanicznej i liczby zgonów oraz wpływu poprzednich wariantów koronawirusa i szczepień.

Jak przekazała WHO, pod koniec tygodnia ogólna liczba nowych zakażeń wzrosła o 11 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem, a liczba zgonów spadła o 4 proc. - Odpowiada to prawie 5 milionom nowych infekcji i ponad 44 000 nowych zgonów – dodała.

Obecnie państwa z największą liczbą zakażeń to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Włochy.

Sonda
Którą szczepionką chciałbyś się zaszczepić?