Rzecznik Praw Pacjenta reaguje ws. śmierci pacjentki w szpitalu

2022-01-12 12:02

Jak informuje PAP, Rzecznik Praw Pacjenta zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie śmierci pacjentki z Poznania, którą szpital MSWiA przekazał innej placówce bez szczegółowych informacji o stanie zdrowia. Kobieta zmarła.

zbliżenie na splecione dłonie na szpitalnym łóżku
Autor: Getty Images

„Głos Wielkopolski” opisał sprawę 82-letniej pacjentki, która na początku listopada 2021 roku została przewieziona ze szpitala MSWiA, gdzie była leczona z powodu zakażenia COVID-19 do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Kobieta chorowała także na nowotwór.

Według doniesień medialnych karta informacyjna pacjentki przewiezionej ze szpitala MSWiA nie zawierała wyników badań laboratoryjnych, choć jej stan zdrowia był ciężki. W szpitalu im. J. Strusia przeprowadzono badania, które wykazały, że 82-latka ma uszkodzony przewód pokarmowy.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

W publikacji podano, że „lekarze zdecydowali się na operację, podczas której stwierdzono również zapalenie otrzewnej". Niestety, kobieta zmarła w pierwszej dobie po przeprowadzonym zabiegu. O zaistniałej sytuacji Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia poinformował prokuraturę, która wszczęła śledztwo ws. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pod kątem nieumyślonego spowodowania śmierci.

O tym, że Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął postępowanie wyjaśniające ws. naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, poinformowała Małgorzata Duda z Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika.

- Pacjent ma prawo do udzielenia tych świadczeń natychmiast i stan epidemii nie może wyłączać odpowiedzialności szpitali. Okoliczności tej sprawy są bulwersujące, będziemy ją szczegółowo wyjaśniać, aby uniknąć takich zdarzeń – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.

Rzecznik poinformował, że prowadzone postępowanie ma na celu wykazać, czy doszło do naruszenia prawa 82-letniej pacjentki do dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych jej przez szpital MSWiA w Poznaniu. Dodał także, że zgodnie z przepisami pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych "udzielanych z należytą starannością" przez podmiot publicznej służby zdrowia.

Chmielowiec zwrócił się o szczegółowe odniesienie się do informacji zawartych w artykule, a także przekazanie dokumentacji medycznej pacjentki z obu placówek, w których przebywała.