Psychoaktywna substancja skuteczna w leczeniu alkoholizmu i depresji? Nowe analizy

2022-01-12 16:50

Naukowcy twierdzą, że uczestnicy badań, którym podano ketaminę w połączeniu z terapią psychologiczną, pozostają dłużej trzeźwi. Co dokładnie udało ustalić się grupie badaczy?

zbliżenie na mężczyznę pijącego alkohol
Autor: Getty Images

Autorzy badań chcieli sprawdzić bezpieczeństwo i skuteczność ketaminy w zwiększaniu abstynencji u pacjentów z zaburzeniami używania alkoholu (AUD). Ketamina jest substancją psychoaktywną stosowaną w medycynie i weterynarii jako środek do znieczulania przedoperacyjnego

W podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu klinicznym wzięło udział 96 pacjentów z ciężkimi zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu. Uczestników rekrutowano ze społeczności za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także ogłoszeń prasie i radiu, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz instytucji specjalistycznych zajmujących się opieką nad osobami zmagającymi się uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.

Wszyscy uczestnicy musieli osiągnąć początkową abstynencję podczas randomizacji - musieli być abstynentami przez co najmniej 24 godziny i mieć zerowy wynik w badaniu trzeźwości w wydychanym powietrzu podczas wizyty początkowej. Dzięki temu naukowcy mogli zbadać wpływ ketaminy na przedłużanie powstrzymania się od picia.

Czy alkohol jest przyczyną raka?

Każdy uczestnik został losowo przydzielony do jednej z czterech grup, w których osoby otrzymywały trzy:

  • cotygodniowe wlewy ketaminy w połączeniu z terapią psychologiczną,
  • infuzje soli fizjologicznej w połączeniu z terapią psychologiczną,
  • infuzje ketaminy w połączeniu z edukacją alkoholową,
  • infuzje soli fizjologicznej w połączeniu z edukacja alkoholową.

Tak jak spodziewali się badacze - największą redukcję odnotowali pacjenci z grupy przyjmującej ketaminę w połączeniu z terapią. U tych osób odnotowano znacznie większą liczbę dni abstynencji od alkoholu - ta grupa była ponad 2,5 razy bardziej skłonna do całkowitej abstynencji w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo.

Według autorów analizy wykazują, że leczenie trzema wlewami ketaminy było dobrze tolerowane u pacjentów z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu i wiązało się z większą liczbą dni abstynencji od alkoholu po 6 miesiącach obserwacji.

Jak podkreślają specjaliści - "chociaż wielkość próbki była niewielka, dane sugerują możliwy korzystny efekt połączenia ketaminy i terapii psychologicznej, który uzasadnia dalsze badania”. Grupa badaczy zwraca uwagę, że wcześniej „ketamina była podawana razem z psychoterapią”, ale „we współczesnych badaniach nad podejściami do leczenia depresji (…) była w dużej mierze podawana sama”.

Zdaniem naukowców nowe ustalenia oraz inne pojawiające się dane wstępnie sugerują, że dodanie terapii może być owocną drogą do przedłużenia klinicznych korzyści ketaminy zarówno w przypadku zaburzeń związanych z używaniem substancji, jak i depresji. 

Eksperci sądzą, że podejścia oparte na uważności są skuteczne w zaburzeniach związanych z używaniem substancji, a „niniejsze badanie uzupełnia literaturę, wykazując, że powtarzane dawki ketaminy są bezpieczne i skuteczne w przedłużaniu abstynencji od alkoholu u osób z ciężkim AUD, które przestały pić przed leczeniem”.

Co ważne naukowcy nie przeprowadzili badań nad ustalaniem konkretnych dawek, ale z ich punktu widzenia bardzo ważne jest ustalenie minimalnej skutecznej dawki, ponieważ badania dotyczące leczenia ketaminą w AUD na ogół optowały za wyższymi dawkami, niż te stosowane w depresji opornej na leczenie, dlatego w przyszłych pracach należy rozważyć przeprowadzenie badań nad zakresem dawek.