Nadal męczą cię duszności po COVID? To mogą być problemy z sercem

2021-12-10 13:23

Zgodnie z badaniem zaprezentowanym na EuroEcho 2021, kongresie organizowanym przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC), ozdrowieńcy mający nadal zadyszkę i duszności w ciągu roku po przejściu zakażenia, mogli doznać uszkodzenia serca.

kobieta z problemami z sercem
Autor: Getty Images

Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że COVID-19 powoduje długotrwałe powikłania sercowo-naczyniowe. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy subkliniczne nieprawidłowości serca występowały częściej u pacjentów z Long COVID i dusznością.

W niewielkim badaniu wzięło udział 66 pacjentów, który nigdy wcześniej nie mieli zdiagnozowanej choroby serca lub płuc i byli hospitalizowani z powodu COVID-19 w okresie od marca do kwietnia 2020 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Brukseli. Średni wiek ochotników wynosił 50 lat, a większość stanowili mężczyźni (67 proc.). Przeprowadzone badania zostały dostosowaniu do wieku i płci osób, które brały udział w analizach.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Do oceny czynności płuc i ewentualnych możliwych następstw COVID-19 rok po wypisie ze szpitala uczestnikom analiz wykonano spirometrię wraz z tomografią komputerową klatki piersiowej.

Dodatkowo przeprowadzono także badania serca obejmujące nową technikę obrazowania, która dostarcza dokładniejszych informacji na temat czynności serca niż poprzednie metody. Okazało się, że po roku od pokonania zakażenia u 23 pacjentów (35 proc.) stwierdzono duszność podczas wysiłku.

- Odkrycia mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego niektórzy pacjenci z przewlekłym COVID nadal doświadczają duszności rok później i wskazują, że może to być związane ze spadkiem wydajności serca – powiedziała autorka badania, dr Maria-Luiza Luchian ze Szpitala Uniwersyteckiego w Brukseli w Belgii.

Grupie badaczy udało się wykazać, że nieprawidłowa czynność serca była niezależnie i istotnie związana z utrzymującą się dusznością. Obrazowanie serca wykazało gorszą czynność serca u pacjentów z dusznością w porównaniu do osób bez tego objawu.

- Nasze badanie pokazuje, że ponad jedna trzecia pacjentów z COVID-19 bez historii chorób serca lub płuc miała uporczywą duszność podczas wysiłku rok po wypisaniu ze szpitala. Przyglądając się szczegółowo czynności serca za pomocą USG serca, zaobserwowaliśmy subtelne nieprawidłowości, które mogą wyjaśniać utrzymującą się duszność – stwierdziła dr Maria-Luiza Luchian.

Co więcej, autorka twierdzi także, że „praca mięśnia sercowego może być nowym narzędziem echokardiograficznym do wczesnej identyfikacji nieprawidłowości czynności serca u pacjentów z długotrwałym COVID-19, którzy mogą wymagać częstszego i długoterminowego nadzoru kardiologicznego”.

Autorzy analiz podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, uwzględniające także różne warianty COVID-19 i wpływ szczepień, by potwierdzić uzyskane przez nich wyniki i możliwe konsekwencje kardiologiczne, jakie wiążą się z zakażeniem koronawirusem.