Nabór do zespołu ds. odczynów poszczepiennych. Jakie są wymogi?

2022-01-18 7:11

Do 31. stycznia trwa nabór do zespołu, który będzie opiniował przyznawanie świadczeń kompensacyjnych po wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych. Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta podano, że poszukiwanych jest sześciu specjalistów. Jakie kryteria należy spełnić?

Nabór do zespołu ds. odczynów poszczepiennych
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Nabór do zespołu ds. odczynów poszczepiennych
  2. Jakie są wymogi?

Nabór do zespołu ds. odczynów poszczepiennych

"Rzecznik Praw Pacjenta czeka na zgłoszenia specjalistów, którzy zbudują zespół opiniujący w sprawach przyznawania świadczeń kompensacyjnych po wystąpieniu działania niepożądanego na skutek szczepienia przeciw COVID-19. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 31. stycznia br." – możemy przeczytać na stronie RPP.

Poradnik Zdrowie: szczepienia przeciwko COVID-19

Jakie są wymogi?

W skład zespołu wejdzie sześciu specjalistów powoływanych i odwoływanych przez Rzecznika Praw Pacjenta na pięcioletnią kadencję.

"Czterech z nich zostanie wyłonionych spośród kandydatów przedstawionych przez: ministra zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelną Radę Lekarską, towarzystwa naukowe, organizacje pożytku publicznego działające w obszarze praw pacjenta" – podano.

Jak podaje PAP, osoby powołane do zespołu muszą mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii ogólnej, kardiologii lub w dziedzinie chorób płuc, a w razie braku kandydatów mających tytuł specjalisty w tych dziedzinach – w dziedzinie pokrewnej. Muszą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzić prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu przez ostatnie pięć lat poprzedzających powołanie. Powinny także mieć wiedzę w zakresie szczepień ochronnych.

Osoba, która dołączy do zespołu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Konieczne będzie także złożenie rzecznikowi pisemnego oświadczenia, że m.in. nie jest członkiem organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktów leczniczych będących produktem immunologicznym, jak również w zakresie doradztwa oraz członkiem organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących taką działalność.

Ustawa nie ogranicza liczby kandydatów, których może zgłosić każda z uprawnionych instytucji lub organizacji.