Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2022" już wkrótce w formule online

2022-03-28 14:57

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Koło Naukowe Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości są organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2022. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne wyzwania w społeczeństwie postpandemicznym", która odbędzie się w formule online, w dniach 19-20 maja 2022 r.

Banner - konferencja
Autor: Materiały prasowe

Konferencje Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle odbywają się cyklicznie od 2017 roku. Tematyka konferencji WAICHL-2022 obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych oraz zdrowotnych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się społeczeństwo doświadczone przez pandemię.

Przedmiotem rozważań będą kulturowe, religijne, społeczne i ekonomiczne skutki e-stylu życia, zmiany nawyków żywieniowych i ich wpływ na zdrowie i styl życia, zmiany w funkcjonowaniu instytucji istotnych dla kultury, rozrywki i sportu oraz jakość życia osób z niepełnosprawnościami.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania stojące przed polityką zdrowotną i demograficzną.

Ponadto, w czasie konferencji, zostaną zaprezentowane kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych z zakresu pomiaru warunków i jakości życia. Pokazane zostanie znaczenie spisów powszechnych dla analiz przemian demograficzno-społecznych i ekonomicznych. Przedstawione zostaną także wstępne wyniki NSP 2021.

W gronie partnerów konferencji są m.in. uczelnie:

 • University Of Maribor,
 • Odessa State Academy Of Civil Engineering And Architecture,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Statystyki),
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka),
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu.

Założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

W gronie Komitetu Naukowego oraz uczestników konferencji (prowadzących sesje, wygłaszających referaty) będą przedstawiciele:

 • Politechniki Wrocławskiej,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
 • Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
 • Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,
 • międzynarodowego instytutu CEDIMES
 • i pracownicy naukowi z zagranicznych ośrodków akademickich.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są na bieżąco zamieszczane tutaj.