Ilu policjantów na Mazowszu ma koronawirusa? Już niedługo ich zbadają!

2020-04-28 15:42

Już niedługo będziemy wiedzieć, ilu policjantów z Mazowsza zetknęło się z koronawirusem. Badanie będzie prowadzone w ramach konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. Dofinansowane jest przez Agencji Badań Medycznych.

Ilu policjantów ma koronawirusa na Mazowszu? Już niedługo ich zbadają!
Autor: Getty Images Już niedługo będziemy wiedzieć, ilu policjantów z Mazowsza zetknęło się z koronawirusem.

Celem badania jest ilu policjantów z Mazowsza ma lub miało styczność z koronawirusem SARS-CoV-2. Są oni szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem z uwagi na wykonywane obowiązki zawodowe w czasie epidemii.

Badanie pozwoli również na określenie tego, co sprzyja zakażeniu SARS-CoV-2 w badanej grupie. Badanie będzie prowadzone na reprezentatywnej, dobranej losowo, próbie 5 000 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji z terenu województwa mazowieckiego.

- Badanie to będzie stanowiło istotny wkład Polski w rozwój wiedzy na temat rozwoju pandemii COVID-19 w Europie - podkreśla dr hab. n. med. Mariusz Gujski, kierujący badaniem. - Pozwoli również odpowiedzieć na pojawiające się coraz częściej pytanie, czy liczba osób faktycznie zakażonych, jest istotnie wyższa niż podają oficjalne statystyki.

Na pewno warto podkreślić też, że to będzie pierwsze takie badanie epidemiologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej, dotyczące częstości występowania zakażeń SARS-CoV-2 w grupie szczególnie narażonej na zakażenia wirusem z uwagi na charakterystykę wykonywanej pracy.

Realizacja badania pozwoli na identyfikację częstości występowania obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2, zwłaszcza tych o przebiegu skąpo lub bezobjawowym.

Jak przebiegać będzie badanie policjantów?

Główne badanie składać się będzie z dwóch części:

  • badania screeningowego w kierunku obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2
  • kwestionariuszowego badania uzupełniającego

Dane uzyskane podczas realizacji badania zostaną użyte do estymacji częstości występowania zakażeń SARS-CoV-2 w badanej grupie na poziomie województwa.

Wnioski z badanie umożliwią opracowanie zaleceń dla organów administracji publicznej, jak ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Uzyskane dane, będą mogły też stanowić podstawę do planowania strategii w związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia drugiej fali zachorowań na COVID-19 w IV kwartale 2020 roku.