Ile lat ma twój lekarz? Leczą nas emeryci!

2020-10-20 8:02

Pandemia sprawiła, że temat braku wykwalifikowanego personelu medycznego powrócił ze zdwojoną siłą. Ale już zanim z racji koronawirusa, sytuacja stała się trudna, statystyki nie napawały optymizmem. Jaka jest średnia wieku polskich lekarzy? Ilu lekarzy w Polsce to emeryci?

Ile lat ma twój doktor
Autor: Getty Images

Jaka jest średnia wieku polskich lekarzy? Ze statystyk opublikowanych przez Naczelną Izbę Lekarską z 2019 roku wynika, że co czwarty lekarz w Polsce mógłby z dnia na dzień przejść na emeryturę.

Odsetek najstarszych uprawiających ten zawód specjalistów rośnie z roku na rok. Już w 2010 roku co dziesiąty mógł odejść na emeryturę, a w 2017 roku lekarzy, którzy mogli wybrać się na emeryturę było 17 procent. Niepokoić może również średnia wieku medyków, która obecnie wynosi 52 lata. Dla specjalistów jest o dwa lata wyższa i wynosi 54. Jeszcze dziesięć lat temu lekarz w średnim wieku miał "tylko" albo "aż" 49 lat.

Kobiety, czy mężczyźni?

W Polsce zawód ten uprawia ponad 137 tysięcy osób. Wśród nich 80 tys. stanowią kobiety, a 57 tys. mężczyźni. Jak wynika z zestawienia OECD polscy lekarze są jednymi z najbardziej zapracowanych. Powód? Liczba pacjentów, którzy przypadają na jednego z nich jest najwyższa. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 2,3 lekarza. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej.

Najlepiej sytuacja w 2019 roku wyglądała w Grecji (6,3), Austrii (5,1) oraz Portugalii (4,6). U naszych sąsiadów, czyli w Niemczech na 1000 obywateli przypadało statystycznie 4,1 lekarza, w Czechach było to 3,7, na Słowacji - 3,5 a na Litwie - 4,3.

Problemem są nie tylko same braki kadrowe, ale także tzw. luka pokoleniowa. Gdyby ci lekarze w Polsce, którzy już mogą, odeszli na emeryturę tzw. dziura pokoleniowa byłaby nie do załatania.

Ilu lekarzy w Polsce to emeryci? Z danych z 2019 roku wynika, że takich lekarzy mogłoby być 11 tys. a, lekarek 23,5 tys. Trzy najmłodsze wiekowo grupy lekarzy nie byłyby w stanie zastąpić ich liczbowo.

Aktywnie swój zawód wykonuje 5142 mężczyzn w wieku 26-30 lat i 5322 w wieku 31-35 lat. Wśród kobiet analogicznie sytuacja wygląda następująco: 9045 i 8979, zaś w przedziale wiekowym 36-40 lat jest ich 6947. Zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn ci najmłodsi stanowią zaledwie 18 proc. ogółu.

Czy da się załatać dziurę?

Szanse na załatanie dziury pokoleniowej wśród lekarzy są na razie bardzo małe. W ciągu ostatnich lat liczba lekarzy w średnim wieku spadła bardzo dramatycznie. Tych między 35. a 44. rokiem życia, za to wzrosła w starszych grupach. Z aktualnych danych wynika, że lekarzy po 65. roku życia jest obecnie aż 33 tys.

Jak tłumaczę eksperci to efekt fali migracji pod koniec lat 90. i na początku kolejnej dekady. Doprowadził do tego także utrudniony dostęp do specjalizacji. W dobie pandemii i diametralnego wzrostu zakażeń koronawirusem, który według Ministra Zdrowia może w przyszłym tygodniu dojść nawet do 15-20 tysięcy dziennie, rezydenci zostali zwolnieni z konieczności egzaminu ustnego.

- Specjalizacje zakończy egzamin pisemny. Po to, żeby mogli poświęcić swój czas zwalczaniu pandemii – powiedział na konferencji Adam Niedzielski, minister zdrowia.

dr Maciej Hamankiewicz, lekarz: Mamy stan wojenny w ochronie zdrowia. Jesteśmy na skraju wyczerpania [Super Raport]
Sonda
Czy uważasz, że lekarze w wieku emerytalnym nadal powinni leczyć?