Cyfryzacja receptą na błędy w medycynie?

2019-08-09 10:01

Ordynacje lekarskie są pełne błędów – tak wynika z raportu NFZ. Sytuację mogą poprawić innowacyjne rozwiązania IT służące do kompleksowej i bezpiecznej opieki nad pacjentem. Na polskim rynku istnieją bezpłatne narzędzia dające alternatywne oszczędności ochronie zdrowia.

Cyfryzacja receptą na błędy w medycynie?
Autor: Getty Images

Wojewódzkie oddziały NFZ skontrolowały ordynacje lekarskie. Fundusz w pierwszym kwartale bieżącego roku przeprowadził 88 postępowań. Wyniki nie są zadowalające – aż 51 podmiotów otrzymało ocenę negatywną, a 26 pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień. To oznacza, że zaledwie w 11 przypadkach ordynacja lekarska była prawidłowa.

Błędy w receptach i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Nieprawidłowości wykryto w receptach, w prowadzeniu dokumentacji medycznej. – Wśród błędów związanych z receptą znalazły się m.in. oznaczanie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przepisywanie leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – czytamy na stronie NFZ.

W przypadku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wymieniono między innymi brak lub nieczytelne wpisy w dokumentacji dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, przepisanych leków i dawkowania, rozpoznania choroby oraz wystawionych recept.

– Wyniki są dalekie od idealnych, tym bardziej że mówimy o zdrowiu Polaków – komentuje Piotr Miluski, project manager w firmie LekSeek Polska, która jest autorem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Niewykluczeni z cyfryzacji”. I dodaje: Myślę, że możemy poprawić te statystyki poprzez szeroko pojęte działania edukacyjno-informacyjne pokazujące środowisku lekarskiemu korzyści wynikające z e-zdrowia. E-rozwiązań, które ograniczają biurokrację i pozwalają skupić się na leczeniu.

Cyfryzacja na ratunek lekarzom

To właśnie na cyfryzację stawia Ministerstwo Zdrowia, które z sukcesem wprowadziło już e-zwolnienia, a teraz wdraża e-recepty (staną się obowiązkowe z końcem bieżącego roku). Natomiast od 1 stycznia 2021 roku skierowania będą wystawiane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zdaniem Piotra Miluskiego działania, jakie podejmuje Ministerstwo Zdrowia, można nazwać puzzlami, które nabierają kształtu, jeśli są wykorzystywane w sposób funkcjonalny, optymalny przez oprogramowania pozwalające m.in. na wystawienie e-recept czy też e-zwolnień.

– Rynek programistyczny dostarcza narzędzia, które są przeznaczone do kompleksowej i bezpiecznej opieki nad pacjentem. Wśród nich są również rozwiązania bezpłatne, dostępne w chmurze i wyposażone w System Informacji Medycznej – niezbędny w codziennej pracy lekarzy – tłumaczy project manager LekSeek Polska.

Narzędzia do codziennej pracy lekarzy

W System Informacji Medycznych, czyli zbiór narzędzi i baz informacji medycznych, są wyposażone programy do EDM, np. Gabinet drWidget.

– W naszym przypadku wszystkie elementy platformy SIM są zintegrowane w aplikacji i udostępniane lekarzom w całości bezpłatnie. Tym samym zapewniamy równy dostęp wszystkim lekarzom do technologii koniecznych w ich pracy, a nie tylko tym, którzy mogą sobie na to pozwolić. Biorąc to wszystko pod uwagę, otrzymujemy nowe możliwości usprawniające system opieki zdrowotnej i gwarantujące oszczędności dla państwa – stwierdza Piotr Miluski.

W skład SIM wchodzą np.: klasyfikacja ICD-10 i ICD-9 oraz baza leków, ChPL, kalkulatorów, norm i skali medycznych. To zbiór informacji na temat leków, dawkowania, ostrzeżeń specjalnych, substancji dopingowych i jednostek chorobowych.

Elementy SIM zintegrowane w programie do EDM poprawiają jakość opieki medycznej, np. zwiększają kontrolę nad pacjentami w wieku senioralnym, którzy są narażeni na wielochorobowość. Dają szansę na uniknięcie polipragmazji, która nie tylko jest niebezpieczna dla zdrowia, ale również zagraża życiu.

– Pomagają w wykrywaniu interakcji pomiędzy lekami, działań niepożądanych, objawów przedawkowania, a także minimalizują zagrożenia wynikające z nadużywania antybiotyków – wymienia Piotr Miluski. I dodaje: Pozwalają na uniknięcie uchybień w ordynacjach lekarskich, o których wspomniał NFZ, poprzez pomoc w prawidłowym wystawieniu e-recept, e-skierowań i przypisaniu właściwych kodów ICD-10, ICD-9.

Warto podkreślić, że System Informacji Medycznych LekSeek jest stale aktualizowany i tworzony w oparciu o oficjalne, urzędowe źródła, takie jak: Ministerstwo Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Warto wiedzieć

Kampania społeczna „Niewykluczeni z cyfryzacji” pokazuje, że digitalizacja służby zdrowia to nie tylko bezpieczeństwo lekowe, większa kontrola nad chorobą pacjenta, ale przede wszystkim równy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich Polaków. W ramach kampanii powołano Gabinet Ekspertów, w skład którego weszli lekarze zaangażowani w e-zdrowie. W planach jest podjęcie szeroko pojętych działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz środowiska lekarskiego.