Akupunktura skuteczniejszą metodą leczenia depresji niż leczenie farmakologiczne?

2016-10-20 16:17

Akupunktura skuteczniejszą metodą leczenia depresji niż leczenie farmakologiczne, ponadto pozwala uniknąć skutków ubocznych leków - to wniosek płynący z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Jinan w Kantonie w Chinach.

Biopsja: rodzaje biopsji i przebieg badania
Autor: Getty Images

Akupunktura jest starożytną, posiadającą dobrze udokumentowaną historię, metodą w leczeniu zaburzeń nastroju. Badacze z Wydziału Psychologii Szpitala Klinicznego Uniwersytetu w Jinan (Chiny) postanowili dowieźć tego naukowo. W przeprowadzonym przez nich badaniu wzięły udział 72 osoby w wieku 28- 29 lat, o podobnym przebiegu choroby. Nie było wśród nich istotnych różnic pod względem płci, wieku czy historii choroby. Pacjentów losowo podzielono na dwie grupy. W jednej jako metodę leczenia stosowano zabiegi akupunktury, w drugiej leczenie farmakologiczne lekiem na bazie fluoksetyny (znanego pod nazwą handlową Prozac®). Fluoksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowana u pacjentów z depresją, atakami paniki, objawami silnego stresu i niepokoju, zaburzeniami obsesyjno - kompulsywnymi. Badanie koncentrowało się na naukowym porównaniu leczenia farmakologicznego z terapią akupunkturą. Pacjenci przez cały czas leczenia byli objęci opieką psychologa.

Akupunktura lepsza niż leczenie farmakologiczne?

Po zakończeniu procesu leczenia okazało się, że w grupie kontrolnej przyjmującej leki farmakologiczne, wyleczonych zostało 9 pacjentów, 20 wykazało znaczną poprawę, u 7 z nich nie zaobserwowano poprawy. W grupie przyjmującej zabiegi akupunktury całkowitemu wyleczeniu uległo 21 pacjentów, 11 uzyskało znaczną poprawę, a 4 pacjentów zgłaszało brak poprawy.

leczenie akupunkturą leczenie farmakologiczne
całkowite wyleczenie 21 9
znaczna poprawa 11 20
brak znaczącej poprawy 4 7

Ostateczny wskaźnik skuteczności opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Jinan w Chinach wyniósł 84,8 proc. dla leczenia farmakologicznego oraz 88,9 proc. dla terapii akupunkturą. Nie bez znaczenia jest jednak również fakt, że leczenie akupunkturą, w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego, nie powoduje takich jak ono skutków ubocznych (np. spowolnienia reakcji). Zakończenie terapii akupunkturą nie powoduje także wyraźnego pogorszenia samopoczucia, które obserwowane jest po odstawieniu leków antydepresyjnych (tzw. zespół odstawienny).

Zdaniem eksperta
dr Łukasz Kmieciak, specjalista neurolog, ekspert w leczeniu akupunkturą

Zgłasza się do mnie co raz więcej pacjentów, którzy zrezygnowali bądź chcą zrezygnować z przyjmowania leków z powodu działań niepożądanych. Tłumaczę im, że samodzielne, nagłe odstawienie leków jest ryzykowne, może wywołać nieoczekiwane skutki. Należy to robić pod kontrolą lekarza. W moim gabinecie odbywa się to stopniowo - w trakcie leczenia akupunkturą, w miarę odczuwalnej poprawy, powoli zmniejszamy dawki leków czy nawet odstawiamy je całkowicie, oczywiście w porozumieniu z lekarzem psychiatrą. Reakcje pacjentów na akupunkturę są różne - u niektórych udaje się zupełnie odstawić leki dość szybko, np. po 10 zabiegach, inni pozostają na lekach, ale możemy znacznie zmniejszyć ich ilość lub zredukować dawkę. Niektóre badania wskazują, że akupunktura może mieć wspomagający wpływ na wątrobę, przeciążoną metabolizowaniem leków.