Masz menopauzę? Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka chorób serca

Kobiety z menopauzą, które mają przynajmniej jeden z czynników ryzyka choroby wieńcowej, mogą być bardziej narażone na choroby serca niż osoby, które nie mają tych dolegliwości. Odpowiedz na pytania i dowiedz się, czy należysz do tej grupy.

Masz menopauzę? Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka chorób serca
Autor: Getty Images
Niewydolność serca - na czym polega to schorzenie?

Choroby serca mogą być zarówno wrodzone, jak i pojawiać się wraz z wiekiem. Do najczęstszych chorób serca można zaliczyć m. in.:

  • chorobę niedokrwienną serca (choroba wieńcowa),
  • zaburzenia rytmu serca,
  • zapalenie osierdzia lub wsierdzia
  • niewydolność mięśnia sercowego,
  • blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego,
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • nerwicę serca.

Mężczyźni mają większe ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej niż kobiety. Jednak ryzyko tej choroby u kobiet po menopauzie wzrasta wraz z wiekiem i staje się podobne do tego u mężczyzn. Wiek i płeć nie są jednak jedynymi czynnikami predysponującymi do chorób serca. Wpływ ma na nie również genetyka oraz tryb życia. Obojętny dla serca nie jest także poziom cholesterolu.

Odpowiedz na poniższe pytnia i sprawdź, czy któreś z czynników ryzyka wystąpienia chorób serca ciebie dotyczą. 

Masz menopauzę? Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka chorób serca

Pytanie 1 z 9
Czy masz wysokie ciśnienie krwi?