Teraz to 2119 zł na miesiąc. Świadczenie pielęgnacyjne w końcu wzrośnie, sprawdzamy o ile

2022-11-22 12:10

Od 1 stycznia 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł i przeznaczone jest dla osób, które zrezygnowały z pracy, by zająć się bliską osobą z niepełnosprawnością. Dodatek pieniężny podlega waloryzacji, więc w 2023 roku przewidywana jest podwyżka. Już wiadomo, o ile wzrośnie jego kwota.

Zbliżenie na osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim
Autor: Getty Images Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o kilkaset złotych. Jak duża będzie podwyżka?

O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością. Ten dodatek pieniężny podlega co roku waloryzacji, która powiązana jest z podwyżką najniższego wynagrodzenia. Obecnie wynosi 2119 zł, a w 2023 roku kwota będzie wynosiła 2458 zł miesięcznie, czyli wzrośnie o 339 złotych. Oznacza to, że wskaźnik tego świadczenia wyniesie 15,94 procent.

Poradnik Zdrowie: błędy medyczne, prawa i obowiązki lekarzy oraz pacjentów

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

Okazuje się, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku wynika, że od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 2023 roku – 3600 zł.

Mimo iż wzrost minimalnej pensji wpływa na wysokość i podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego, to dodatek zostanie jedynie podniesiony raz. Drugiej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie, choć zapowiadana jest druga podwyżka pensji minimalnej w lipcu 2022 roku. Informację przekazał Dziennik Gazeta Prawna po uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak wyjaśnił resort, ta zależność wynika z zapisów o ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przepisami świadczenie pielęgnacyjne podlega co roku podwyżce o wskaźnik waloryzacji tzw. procentowy wzrost minimalnej pensji.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Ten dodatek pieniężny przysługuje osobom, które zajmują się niepełnosprawnymi członkami rodziny, czyli:

  • matce lub ojcu,
  • faktycznemu opiekunowi,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, które mają obowiązek alimentacyjny.

Te osoby mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne pod warunkiem, że zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowo konieczne jest wskazanie, że dana osoba potrzebuje stałej opieki lub pomocy innej osoby.