Ci niepełnosprawni nie stracą należnych świadczeń. Decyzja Senatu

2023-12-21 16:42

Od formalnego zakończenia stanu pandemii jest ogromny problem z uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności. Oczekiwanie na zaświadczenia ciągnie się miesiącami, co grozi utratą ciągłości właściwej opieki i prawa do świadczeń. Pojawiło się jednak rozwiązanie doraźne.

Ci niepełnosprawni nie stracą należnych świadczeń. Decyzja Senatu
Autor: GettyImages

Już w październiku 2023 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał na poważne, nawet 8-miesięczne, opóźnienia i zatory przy wydawaniu nowych orzeczeń w ramach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Wskazywał, podobnie jak organizacje społeczne, na groźne konsekwencje tej sytuacji, choćby utratę świadczeń i różnych form wsparcia zależnych od orzeczeń, jak choćby stypendia uczelniane, karty parkingowe czy świadczenia pielęgnacyjne. Wygląda na to, że kryzys jest czasowo zażegnany.

P. WDÓWIK: OPIEKUNOWIE NIEPEŁNOSPYCH BĘDĄ MOGLI DORABIAĆ

Orzeczenia dla niepełnosprawnych - kolejki w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności

Problemy osób niepełnosprawnych zaczęły się 5 sierpnia 2023 roku. Do tego dnia, ważność orzeczeń była przedłużana, jeśli wygasały podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Osoby, których dokumenty straciły ważność po tym terminie, traciły świadczenia, niejednokrotnie jedyne środki do życia, gdyż komisje nie wyznaczyły terminu, który zapewniłby ciągłość ważności orzeczenia, a więc także prawa do świadczeń.

Teraz utracone świadczenia mają być wypłacone, a bieżące będą już wypłacane w ramach decyzji administracyjnej, bez konieczności składania dodatkowych wniosków i dokumentów.

Senat poprał przedłużenie ważności orzeczeń

Po decyzji Sejmu o przedłużeniu ważności świadczeń, Izba Wyższa również poparła ustawę o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa wydłuża do 30 września 2024 r. ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęłaby do 30 czerwca 2024 r., a także kart parkingowych, decyzji i świadczeń wydanych na podstawie tych orzeczeń.

Co ze świadczeniami dla opiekunów?

Analogicznie będzie wyglądać sytuacja w wypadku prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

Przejściowe przepisy mają wejść w życie 30 grudnia. Trzeba mieć nadzieję, że przed wrześniem sytuacja zostanie opanowana i nie będzie potrzebne kolejne rozwiązanie tymczasowe, a zespoły orzekające zaczną już pracować sprawnie i systematycznie wydawać niezbędne dokumenty.

Czytaj także:

Psychologowie z Ukrainy stracili uprawnienia w Polsce. Interweniuje RPO

Świadczenie pielęgnacyjne wkrótce na nowych zasadach. Podwyżka ponad 20 proc. Kto może dostać?